Fagkonsulent Bjørn Tore Johansen har fått opprykk til professor ved Universitet i Agder.
Fagkonsulent Bjørn Tore Johansen har fått opprykk til professor ved Universitet i Agder.

Bjørn Tore Johansen er blitt professor i idrettsvitenskap

Fagkonsulent Bjørn Tore Johansen har fått opprykk til professor ved Universitet i Agder.

Bjørn Tore Johansen, fagkonsulent innen fagenhet for idrettspsykologi og toppidrettscoaching ved Olympiatoppen Sør, fikk i juni opprykk til professor i idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Et opprykk og en tittel det står stor respekt av

Innen forskning jobber Bjørn Tore med å kartlegge hva som ligger bak gode prestasjoner innenfor ulike idretter, men et spesielt fokus fremover på prestasjonsutvikling hos toppdommere i både fotball og håndball. Her vil kartlegging av mestringstro, mental tøffhet og selvtillit stå sentralt. Han vil også fortsette med å analysere og beskrive ulike utviklingsmiljøer innen talentutvikling i ungdomsfotballen.

Bjørn Tore underviser innen bachelor-, master- og PhD-studiene i idrettsvitenskap på Universitetet i Agder. Undervisning denne høsten vil være rettet mot prestasjonsutvikling innen idrettsvitenskap med vekt på betydning av mental trening og optimale forberedelser mot konkurransesituasjonen. Utover det har han også mye undervisning innenfor vitenskapsteori og metodelære med vekt på kvalitative forskningsmetoder.

Olympiatoppen Sør setter stor pris på å ha Bjørn Tore med på laget! Hans toppidrettsfaglige kompetanse innen forskning og undervisning og fokus på prestasjoner og prestasjonsutvikling har stor verdi for avdelingen og regionen.