Monica avbidet sammen med viserektor Stephen Seiler og dekan Anders W Andersen, som begge representerer våre viktige samarbeidspartene fra Universitetet i Agder (UiA).
Monica avbidet sammen med viserektor Stephen Seiler og dekan Anders W Andersen, som begge representerer våre viktige samarbeidspartene fra Universitetet i Agder (UiA).

Professor Monica K Torstveit

Monica K Torstveit, som er engasjert som fagansvarlig for idrettsernæring og restitusjon ved Olympiatoppen Sør, har fått opprykk til professor i det akademiske systemet.

Monica har en doktorgrad (PhD) i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole (NIH) i 2004 og har publisert over 60 vitenskapelige artikler i fagfellevurderte tidsskrift. Hun har i tillegg vært redaktør for to bøker og har publisert seks bokkapitler. Hennes forskningsprofil kan deles inn i tre deler, med idrettsvitenskap som overordnet tema:

  1. Idrettslig prestasjon- og helseaspekter blant idrettsutøvere
  2. Fysisk aktivitet og levevaner blant ungdom/voksne
  3. Kartlegging av og intervensjoner med fysisk aktivitet i ulike befolkningsgrupper (som gravide, osteoporosepasienter, eldre, inaktive voksne)

Monica har skrevet en rekke populærvitenskapelige artikler i fagtidsskrift og i dagspresse, samt holdt over 100 populærvitenskapelige foredrag for ulike tilhørere (trenere/utøvere/foreldre, helsepersonell, fag-grupper, forskningsfora etc) siste 10 år. Hun har videre en rekke nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, deriblant flere knyttet til Olympiatoppen og den internasjonale olympiske komite (IOC).  Utover dette har hun vært fagansvarlig for enheten "Idrettsernæring og restitusjon" ved Kompetansesenteret for idrett i Agder (KIA) og Olympiatoppen Sør (erstattet KIA fra 1. juni 2015) i ni år.

Vi i Olympiatoppen Sør er stolte over å ha henne på laget!