I samarbeid med særforbund og regionale nettverk skal helseavdelingen sørge for optimal medisinsk behandling for dagens og morgendagens toppidrettsutøvere og arbeide tverrfaglig for å forebygge sykdom og skader. Helseavdelingen har et utvidet tilbud til utøvere med stipend fra Olympiatoppen.

Hvem kan få behandling ved helseavdelingen?

Hvem kan få behandling ved helseavdelingen?

Helseavdelingen tilbyr behandlingstjenester til følgende pasientgrupper: Toppidrettsutøvere, tidligere stipendutøvere, elever ved toppidrettsgymnas, studenter ved Norges idrettshøgskole, og utøvere med stipend fra Olympiatoppen.

Les mer detaljert her

Helseavdelingen får ofte spørsmål om reisevaksinering, og anbefaler at du tar kontakt med Reiseklinikken angående disse spørsmålene.

Helseavdelingen kan gi telefonveiledning angående reisevaksinering for landslags- og stipendutøvere.

Hvilke vaksiner man trenger vurderes ut i fra reisemål og type reise. Vi har ikke et lager av reisevaksiner hos oss, men kan skrive ut resept på de vaksinene du trenger. Disse må du selv kjøpe på apoteket.

Vi kan sette vaksinene her hos oss. Noen vaksiner krever spesiell autorisasjon for å få satt (gulfeber).

 

Spiseforstyrrelser er en potensielt alvorlig somatisk og psykisk tilstand som forekommer blant idrettsutøvere. Undersøkelser viser at forekomsten av spiseforstyrrelser er høyere blant idrettsutøvere enn i andre grupper.

Gjennom mange år har Olympiatoppen utviklet faglig kompetanse omkring spiseforstyrrelser hos idrettsutøvere. Det er et eget team for spiseforstyrrelser på Olympiatoppen med ansvar for utredning og behandling av idrettsutøver.

Tilbudet for idrettsutøvere med spiseforstyrrelser på Olympiatoppen er ressursmessig begrenset, og derfor er det bare tilgjengelig for idrettsutøvere på høyt nivå. Dette betyr i praksis stipendutøvere i Olympiatoppen og landslag, samt rekrutteringslag til disse.

Team for spiseforstyrrelser består av følgende personer:

Veiledning om kosthold og fysisk aktivitet:

Klinisk ernæringsfysiolog Hanne Lessner

Somatisk utredning og behandling:

Idrettslege Ellen Moen

Psykiatrisk utredning og samtalebehandling:

Psykiater Øyvind Rø

I tillegg kan andre fagpersoner bli brukt av teamet ved behov. Alle i temaet er underlagt taushetsplikt som annet helsepersonell.

Søknader og henvendelser
Alle søknader og henvendelser blir vurdert av teamet, som møtes til ukentlige møter. Alle henvendelser skal rettes til Helseavdelingen ved Olympiatoppen, telefon 24 07 57 10, e-post monica.vb@olympiatoppen.no eller ved direkte kontakt med en av teamets medlemmer. Ved skriftlige henvendelser: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, Olympiatoppen, Helseavdelingen, 0840 Oslo.

 

Annen informasjon

Laboratorieundersøkelser
På grunn av de medisinske farene ved spiseforstyrrelser må pasienter akseptere å ta blodprøver m.m. i henhold til våre rutiner. Det kan også være aktuelt med bentetthetsmålinger og evt. andre undersøkelser. Vi bør også kunne få kopier av resultater av laboratorieundersøkelser og andre medisinske og psykiatriske utredninger utført av andre behandlere – når vi oppfatter dette som relevant for vårt arbeid.

Spørreskjema

Både på grunn av behovet for god diagnostisk utredning, evaluering av våre tjenester, samt for videre kompetanseutvikling innenfor dette spesialfeltet, vil våre pasienter bli presentert for standardiserte spørreskjemaer og diagnostiske intervjuer.

Undervisning

Medlemmene av teamet bidrar også med undervisning og veiledning - og etter behov og ønske - dialogmøter med trenere og ledere.

Psykiatriske tjenester ved Olympiatoppens helseavdeling

Det vises til ovenstående redegjørelse om behandlingstilbud for spiseforstyrrelser.

 

Les mer om:

Forebygging og håndtering av spiseforstyrrelser i idretten: 

https://sunnidrett.no/

Retningslinjene som gjelder i norsk idrett i forhold til konkurransenekt ved ernæringsutfordringer:

https://sunnidrett.no/nar-skal-vi-si-stopp/

Helseattesten som noen forbund krever: 

https://sunnidrett.no/helseattest/

Helseavdelingen bistår gjerne med blodprøver på utøvere. Dette gjelder blodprøver som er rekvirert av egen laglege eller fastlege. Utøver må da enten ha med en rekvisisjon fra legen, eller de må ha med seg en oversikt fra ansvarlig lege over hvilke analyser som ønskes tatt, og navn på legen som skal følge opp svaret på prøven. Blodprøvetakning kan bestilles på telefon 24075710.

Alle blodprøvetakinger skal være medisinsk begrunnet. Trenere og ledere kan ikke bestille blodprøver for sine utøvere. 

Utøvere som henvender seg til helseavdelingen med en konkret medisinsk problemstilling, vil bli vurdert av lege her. På grunnlag av en slik legeundersøkelse vil det i mange tilfeller bli tatt blodprøver.

Man kan selv logge seg inn på www.furstpasient.no med bank ID for å få svar på prøven.

Krogh Optikk er leverandør av synsundersøkelser til Olympiatoppen.

 

Bestilling av idrettsmassasje skjer på nett.

Klikk her for å registrere deg og bestille time (ekstern lenke)