Helseavdelingen tilbyr behandlingstjenester for toppidrettsutøvere på OL-/Paralympics-nivå, senior- og juniorlandslagsutøvere, elever ved toppidrettsgymnas (f.eks. NTG og Wang), samt studenter ved Norges idrettshøgskole med akutte idrettsrelaterte skader. Helseavdelingen har et utvidet tilbud til utøvere med stipend fra Olympiatoppen. Disse utøverne har helsetjenester hos oss.

Hvem kan få behandling ved helseavdelingen?

Hvem kan få behandling ved helseavdelingen?

Helseavdelingen tilbyr behandlingstjenester til følgende pasientgrupper: Toppidrettsutøvere, tidligere stipendutøvere, elever ved toppidrettsgymnas, studenter ved Norges idrettshøgskole, og utøvere med stipend fra Olympiatoppen.

Les mer detaljert her

Helseavdelingen får ofte spørsmål reisevaksinering. Vi har følgende tilbud:

Vi har ikke et lager av reisevaksiner hos oss.
Hvilke vaksiner man trenger vurderes ut i fra reisemål og type reise. Vi kan gi telefonveiledning på dette for landslags- og stipendutøvere.

Vi kan skrive ut resept på de vaksinene du trenger, men du må selv kjøpe disse på apoteket.

Vi kan sette vaksinene her hos oss. Noen vaksiner krever spesiell autorisasjon for å få satt (gulfeber).

Vi anbefaler da at du henvender deg til Reiseklinikken.

Spiseforstyrrelser er en potensielt alvorlig somatisk og psykisk tilstand som forekommer blant idrettsutøvere. Undersøkelser viser at forekomsten av spiseforstyrrelser er høyere blant idrettsutøvere enn i andre grupper.

Gjennom mange år har Olympiatoppen utviklet faglig kompetanse omkring spiseforstyrrelser hos idrettsutøvere. Det er et eget team for spiseforstyrrelser på Olympiatoppen med ansvar for utredning og behandling av idrettsutøver.

Tilbudet for idrettsutøvere med spiseforstyrrelser på Olympiatoppen er ressursmessig begrenset, og derfor er det bare tilgjengelig for idrettsutøvere på høyt nivå. Dette betyr i praksis stipendutøvere i Olympiatoppen og landslag, samt rekrutteringslag til disse.

Team for spiseforstyrrelser består av følgende personer:

Veiledning om kosthold og fysisk aktivitet:
Klinisk ernæringsfysiolog Hanne Lessner

Utdannelse: Master i klinisk ernæring fra Universitetet i Oslo. Autorisert klinisk ernæringsfysiolog.

Erfaring: Llinisk erfaring blant annet fra egen praksis, ernæringsteamet, gruppebasert overvektsbehandling, og arbeid ved barn og unges psykiske helsevern (BUP), samt med spiseforstyrrelser ved Villa Sult.

Somatisk utredning og behandling:
Idrettslege Ellen Moen

Utdannelse: Medisinsk embetseksamen fra Trondheim, 2002. Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Autorisert idrettslege NIMF. IOC Diploma Sport Physician.

Erfaring: Landslagslege gjennom mange år for langrenn, orientering, friidrett og alpint. Lege for den norske troppen under OL i London og Sochi. Muskel-/skjelettultralyd.

Psykiatrisk utredning og samtalebehandling
Psykiater Øyvind Rø

Utdannelse: Utdannet lege, psykiater, har doktorgrad innen spiseforstyrrelser fra Universitet i Oslo 2005.

Erfaring: Professor II i psykiatri ved Universitet i Oslo og forskningsleder ved Regional seksjon spiseforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus. Mange års erfaring med behandling, forskning og undervisning innen psykisk helsevern.

I tillegg kan andre fagpersoner bli brukt av teamet ved behov. Alle i temaet er underlagt taushetsplikt som annet helsepersonell.

Søknader og henvendelser
Alle søknader og henvendelser blir vurdert av teamet, som møtes til ukentlige møter. Alle henvendelser skal rettes til Helseavdelingen ved Olympiatoppen, telefon 24 07 57 10, e-post monica.vb@olympiatoppen.no eller ved direkte kontakt med en av teamets medlemmer. Ved skriftlige henvendelser: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, Olympiatoppen, Helseavdelingen, 0840 Oslo.

Annen informasjon

Laboratorieundersøkelser
På grunn av de medisinske farene ved spiseforstyrrelser må pasienter akseptere å ta blodprøver m.m. i henhold til våre rutiner. Det kan også være aktuelt med bentetthetsmålinger og evt. andre undersøkelser. Vi bør også kunne få kopier av resultater av laboratorieundersøkelser og andre medisinske og psykiatriske utredninger utført av andre behandlere – når vi oppfatter dette som relevant for vårt arbeid.

Spørreskjema
Både på grunn av behovet for god diagnostisk utredning, evaluering av våre tjenester, samt for videre kompetanseutvikling innenfor dette spesialfeltet, vil våre pasienter bli presentert for standardiserte spørreskjemaer og diagnostiske intervjuer.

Undervisning
Medlemmene av teamet bidrar også med undervisning og veiledning - og etter behov og ønske - dialogmøter med trenere og ledere.

Psykiatriske tjenester ved Olympiatoppens helseavdeling
Det vises til ovenstående redegjørelse om behandlingstilbud for spiseforstyrrelser.

Helseavdelingen opplever en økning i antall henvendelser der utøverne selv ber om å få tatt blodprøver, eller henviser til forskjellige trenere/ ledere som har bedt dem om å gjøre dette.

Begrunnelsen for å ta disse prøvene er ofte at utøverne ikke fungerer helt som de ønsker.

Dette er en ordning som helseavdelingen ikke kan være med på. Blodprøver skal kun forordnes av lege, dette reguleres klart og tydelig av lovverket. Dette betyr at ikke-medisinsk personell (f. eks. trenere/ledere/utøvere) ikke har anledning til å be om at det tas blodprøver.

Utøvere som henvender seg til helseavdelingen med en konkret medisinsk problemstilling, vil bli vurdert av lege her. På grunnlag av en slik legeundersøkelse vil det i mange tilfeller bli tatt blodprøver.

Helseavdelingen vil selfølgelig være behjelpelig med å tappe blod på utøvere som kommer med rekvisjon fra egen lege. Svar på prøvene blir da sendt til rekvirerende lege for oppfølging.

Krogh Optikk er leverandør av synsundersøkelser til Olympiatoppen.

Stipendiatutøvere bes ta kontakt med Benjamin Clarsen, benjamin.clarsen@olympiatoppen.no. 

Bestilling av idrettsmassasje skjer på nett.

Klikk her for å registrere deg og bestille time (ekstern lenke)