ringer.jpeg

Strategi

Olympiatoppens strategiplan for 2020-2023 er utarbeidet med forankring i «Idretten vil!», «Idretten skal!» og «Den norske toppidrettsmodellen 2022».

Parastrategien for norsk idrett har ambisjonen «Én idrett – like muligheter», og formålet er at idretten skal tilby like muligheter for alle, og at alle skal oppleve respekt, kompetanse, inkludering og likeverd i møtet med norsk idrett.