ringer.jpeg

Strategi

Olympiatoppens strategiplan for 2020-2023 er utarbeidet med forankring i «Idretten vil!», «Idretten skal!» og «Den norske toppidrettsmodellen 2022».

Olympiatoppens strategiplan