Oppdrag

Oppdrag

Enhet for talentutvikling har som hovedmål å stimulere utøvere og trenere til å jobbe målrettet etter en langsiktig plan, for å skape de beste forutsetningene for en kommende toppidrettskarriere. Vi fokuserer på langsiktig tenkning, mestrings- og utviklingsfokus og en helhetlig utvikling av mennesket. I tillegg jobber vi med å kvalitetssikre private toppidrettsgymnas.