Oppdrag

Oppdrag

Avdeling for idrettspsykologi jobber med å utvikle mentale ferdigheter hos utøvere og trenere. Sentrale områder er spenningsregulering, konsentrasjon, målsetting/motivasjon, visualisering, planlegging av hverdagen mm. Fagavdelingens kompetanse inngår i en helhetlig prestasjonsutvikling der trener og OLT-coacher kvalitetssikrer helheten.

Les mer om filosofien til avdelingen for idrettspsykologi
Tjenester

Tjenester

Avdeling for idrettspsykologi jobber med å utvikle mentale ferdigheter hos utøvere og trenere.

Les mer om tjenestene her