Fagansatte

Olympiatoppen

Arne Jørstad Riise
Arne Jørstad Riise
Fagansvarlig
Idrettspsykologi

Utdannelse: Cand. psychol og sosiologi grunnfag fra UiO.
Erfaring: Terapeutisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Variert erfaring fra psykiatri, barnevern m.m. Bakgrunn fra bistandsarbeid og nødhjelp. Medforfatter av Norske Vinnerskaller (2013). Idrettspsykologisk rådgiver Golfforbundet 2015-2016. Tilknyttet OLT fra 2015, og som fagansvarlig fra 2016.
Ansvarsområde: Jobber med mange enkeltutøvere, med særlig fokus på utøvere fra alpint, golf, kampsport, langrenn, og roing.

Tom Henning Øvrebø
Tom Henning Øvrebø
Fagkonsulent
Idrettspsykologi

Utdannelse: Psykolog fra UiO, spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Grunnfag idrett NIH, mellomfag sosiologi UiO. Etterutdanning i kognitiv og metakognitiv terapi, org. og ledelse, samt kognitiv veiledning og idrettspsykologi.
Erfaring: Egen psykologpraksis siden 1999, knyttet til OLT siden 2008. Har stipendiatstilling ved seksjon for coaching og psykologi ved NIH der han tar en doktorgrad i idrettspsykologi.
Ansvarsområde: Jobber primært med håndballjentene. (15 % stilling)

Anne Marte Pensgaard
Anne Marte Pensgaard
Fagkonsulent
Idrettspsykologi

Utdannelse: Doktorgrad i idrettspsykologi fra NIH. Etterutdanning kognitiv og metakognitiv endringsmetodikk, og kognitiv idrettspsykologi. Mindfulness-instruktør
Erfaring: Tilknyttet Olympiatoppen siden 2002. Har utviklet bio - og neurofeedback labben på Olympiatoppen. Skrevet bøker om idrettspsykologi. Jobber også ved NIH og er veileder på flere doktorgradsprosjekter
Ansvarsområde: Forsknings- og utviklingsansvarlig, idrettspsykologi. Bio-og neurofeedback-trening. Jobber med fotball (K), snowboard, freeski, skyting og orientering (60 %)

Britt Tajet Foxell
Britt Tajet Foxell
Kognitiv psykolog
Idrettspsykologi

Utdannelse: Tidligere fysioterapeut, etterutdannet til kognitiv psykolog i Storbritannia
Erfaring: Knyttet til Olympiatoppen siden 2001. Også tilsatt som psykolog ved The Royal Ballett i London, og jobber i tillegg for British Olympic Association
Ansvarsområde: Spesialist på psykologi og skaderehabilitering, og jobber med et bredt spektrum av utøvere både i Norge og i England

Anders Meland
Anders Meland
Fagkonsulent
Idrettspsykologi

Utdannelse: Doktorgrad i idrettspsykologi (PhD) fra Norges idrettshøgskole (2016). Befal og krigsskoleutdanning fra Forsvaret.
Erfaring: Knyttet til Olympiatoppen siden 2011. Han leder i tillegg idrettspsykologisk laboratorium ved NIH og er ansatt som seniorrådgiver i prestasjonsutvikling i Norges bank pensjonsfond utland (Oljefondet). Han har lang erfaring med trening av oppmerksomhet i en rekke idretter og prestasjonsmiljøer, og jobbet 10 år på Forsvarets flymedisinske institutt innenfor «Human factors».
Ansvarsområde: Jobber med ulike idretter/landslag og enkeltutøvere (20% stilling).

Erik Hofseth
Erik Hofseth
Fagkonsulent
Idrettspsykologi

Utdannelse: Doktorgrad i idrettspsykologi (PhD) fra Norges idrettshøgskole, med spesialist kompetanse på emosjonelle og kognitive utviklings- og prestasjonsblokkeringer. Videreutdanning i kognitiv terapi og anvendt idrettspsykologi
Erfaring: Tilknyttet Olympiatoppen siden 2015. Er også tilknyttet andre institusjoner, forbund og prestasjonsmiljøer som foreleser, forsker og konsulent
Ansvarsområde: Jobber med ulike idretter/landslag og enkeltutøvere. (50 % stilling)

Fam Lockert
Fam Lockert
Fagkonsulent
Idrettspsykologi

Utdannelse: Bachelor og master i psychology of sport and exercise fra University of Roehampton (2016), videreutdannelse i kognitiv idrettspsykologi fra norsk kognitiv forening og Olympiatoppen (2018)
Erfaring: Vært tilknyttet Olympiatoppen som fagkonsulent idrettspsykologi siden 2019. Drevet egen praksis siden 2017
Ansvarsområde: Jobber 50/50 med funksjonshemmede og funksjonsfriske utøvere

Olympiatoppen Innlandet

Dag Andrè Nilsen
Dag Andrè Nilsen
Fagkonsulent idrettspsykologi
Olympiatoppen Innlandet

Utdanning/erfaring: Master i idrettspsykologi ved Norges idrettshøgskole, der han for tiden også skriver sin doktorgrad.  Har European master i idrettspsykologi ved European Federation of Sport Psychology og befalsutdanning fra Forsvaret. Har vært tilknyttet Olympiatoppen Innlandet som fagkonsulent idrettspsykologi siden 2011. Har erfaring fra å jobbe med prestasjonsutvikling hos trenere, utøvere, og grupper/lag. Ansatt ved Høgskolen i Innlandet der han jobber med utdanning av trenere og forsknings- og utviklingsarbeid.

Ansvarsområde: Idrettspsykologi 

Endre Berger
Endre Berger
Psykologspesialist
Olympiatoppen Innlandet

Utdanning/erfaring: Profesjonsutdanning i psykologi ved Aalborg Universitet og Københavns Universitet. Spesialist i klinisk voksenpsykologi. Ett årig kompetansehevingsprogram ved OUS i 2011 (Kropp og selvfølelse - spiseforstyrrelser). Jobbet som psykolog i psykisk helsevern for barn og unge og voksne i perioden 2007 - 2016. Jobbet som psykologspesialist i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling fra 2016. Tilknyttet Olympiatoppen Innlandet siden 2015

Ansvarsområde: Klinisk psykologibehandling 

Olympiatoppen Midt-Norge

Frode Moen
Frode Moen
Regionleder og fagansvarlig Mental trening og coaching
Olympiatoppen Midt-Norge

Utdanning/erfaring: PhD Coaching og Prestasjonspsykologi, NTNU/ Trener og landslagssjef NSF kombinert 2002-2007, Hovedtrener Granåsen skiteam 1994-2004

Ansvarsområde: Regionleder, Mental trening og idrettspsykologi, Coaching og trenerrollen, Ledelse, strategi- og organisasjonsutvikling og FOU

Olympiatoppen Nord

Tor Oskar Thomassen
Tor Oskar Thomassen
Fagressurs utholdenhet, testing og idrettspsykologi
Olympiatoppen Nord

Utdannelse: Hovedfag Idrett ved NIH. 1. amanuensis ved UIT ved institutt for idrett. Trenerfaglig utdanning: trener C kurs i langrenn, trener D kurs i kombinert. Diplomtrener OLT 2000.

Erfaring: Forskning på temaer idrettspsykologi (motivasjon), bevegelseslære og treningslære. Topptrenererfaring innen langrenn, kombinert og fotball.

Ansvarsområde: Veiledning og oppfølging av treningsprosesser og mentale prosesser inn mot enkeltutøvere og utvalgte miljø i Finnmark. Testansvarlig ved campus Alta.

Olympiatoppen Sør

Arild Jørgensen
Arild Jørgensen
Fagkonsulent
Idrettscoaching

Utdanning/erfaring: Lærerutdanning. Spesialpedagogisk utdanning. Idrett mellomfag NIH Lærer og spesialpedagogisk leder ved Oddemarka Ungdomsskole i Kristiansand. Underviste i utholdenhet v/Universitetet i Agder. Fagkonsulent i Kompetansesenteret for Idrett i Agder (KIA) (2008-2015). Landslagstrener i langrenn Norges skiforbunds damelag (1990- 1994, rekrutteringslaget 1988-1990.) Klubb- og regionstrener i flere idretter i ca. 50 år.
 
Arbeidsområder for fagenheten: Idrettscoaching, veiledningssamtaler i idrett, trener-utøver relasjonen, trenerrollen. Ansvarlig for fagområdet "Trenerutvikling".

Engasjert på timeavtale

Olympiatoppen Vest

Per Sjöberg
Per Sjöberg
Psykolog
Olympiatoppen Vest

Utdannelse: Cand. Psychol, Psykolog, fra UiB, godkjent terapeut og veileder i kognitiv terapi av NFKT

Erfaring: Privatpraktiserende psykolog ved Institutt for Psykologisk Rådgiving i Bergen. Har spesielt arbeidet mye med stress og angstlidelser. Erfaring fra krisepsykologisk arbeid, trening og selektering av kriseledere. Arbeider også innenfor fagfeltet operativ psykologi. Kapittelforfatter om motivasjon i boken Operativ psykologi 3 utg (2018). Har 10 års erfaring fra Olympiatoppen. Foredrag og kurs innenfor prestasjon og stressmestring. Har fulgt utøvere på internasjonalt nivå i både sommer- og vinter-idretter.

Ansvarsområde: Fagansvarlig idrettspsykologi ved Olympiatoppen Vest-Norge. Jobber med enkeltutøvere i alle typer idretter, prioriterer landslagsutøvere. Holde foredrag og bidra til utvikling hos utøvere og trenere. Leder Idrettspsykologi teamet (IPF).

Even Bjoarvik
Even Bjoarvik
Konsulent mentaltrening
Olympiatoppen Vest

Utdannelse: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag ved Høgskolen i Bergen. Mastergrad i idrettsvitenskap med fordypning i coaching og psykologi ved Norges Idrettshøgskole. Videreutdanning i kognitiv idrettspsykologi i regi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi og Olympiatoppen.

Erfaring: Idrettspsykologisk rådgiver/mental trener i OLTV siden 2016. Er ansatt som høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet, med ansvar for undervisning for idretts- og kroppsøvingslærerstudenter.

Ansvarsområde: Idrettspsykologisk rådgivning og mental trening. Gjennomfører individuelle og gruppebaserte konsultasjoner, samt foredrag relatert til ulike idretts- og helsepsykologiske temaer.

Silje Blindheim
Silje Blindheim
Konsulent mentaltrening og motorikk og ferdighetsutvikling
Olympiatoppen Vest

Utdannelse: Cand.Scient fra Norges Idrettshøgskole m/fordypning folkehelse og toppidrett, pedagog, lektor, profesjonell CTI Coach og PhD Stipendiat ved Høgskolen på Vestlandet m/ fordypning i stress og mestring.

Erfaring: Konsulent i OLTV siden 2006. Fysisk og mental trener OLTV og privat. Lang erfaring som basis/teknikk motorikk trener på topp nivå. Gründer av treningskoseptet BasisBall. Variert og lang erfaring fra treningsbransjen, som instruktør, personlig trener og underviser. Underviser for idretts og folkehelse studenter på HVL. Foredragsholder.

Ansvarsområde: Mental trening/ coaching og motorikk og ferdighetsutvikling