Fagenheten tilbyr særforbund og enkeltutøvere kurs, rådgivning, tilrettelegging og personlig oppfølging i mediespørsmål.

Dette inkluderer også medieopplegg og mediestrategi i forbindelse med De Olympiske Leker, Paralympics og internasjonale mesterskap.

Medieenheten er ansvarlig for informasjonsflyten i Olympiatoppen overfor mediene, innhold på nettsider og sosiale medier, samt koordinering av mediehenvendelser.

Halvor Lea
Halvor Lea
Kommunikasjonsansvarlig/medierådgiver
Medierådgivning

Utdannelse: Norsk Journalisthøgskole, grunnfag idrett/mellomfag idrettsadm. fra TDH, mellomfag NIH, grunnfag og mellomfag statsvitenskap UiO

Erfaring: Ti år i media, bla. seks år som reporter, programleder, vaktsjef i NRK TV-sporten. Har vært informasjonsrådgiver, avisjournalist og informasjonssjef (NIF)

Ansvarsområde: Informasjonshåndtering i OLT, medierådgiver internt og for lag/utøvere. Foredrag om mediehåndtering og mesterskapsforberedelser. Ansvarlig for medieoperasjonen i OL/PL

Kristin Bentdal Larsen
Kristin Bentdal Larsen
Kommunikasjonsrådgiver
Medierådgivning

Utdannelse: Bachelor Communications University of North Dakota, delgrad sosiologi University of North Dakota, årsstudium markedsføring og merkevarebygging Høgskolen i Finnmark

Erfaring: Åtte år i PR-bransjen som rådgiver, prosjektleder og seniorrådgiver i henholdsvis PR-operatørene, Släger og King Street Communications. Praktikant ved Norges ambassade i London

Ansvarsområde: Innholdsproduksjon, sosiale medier, kommunikasjonsrådgivning