Fagansatte

Halvor Lea
Halvor Lea
Kommunikasjonsansvarlig/medierådgiver
Medierådgivning

Utdannelse: Norsk Journalisthøgskole, grunnfag idrett/mellomfag idrettsadm. fra TDH, mellomfag NIH, grunnfag og mellomfag statsvitenskap UiO
Erfaring: Ti år i media, bla. seks år som reporter, programleder, vaktsjef i NRK TV-sporten. Har vært informasjonsrådgiver, avisjournalist og informasjonssjef (NIF)
Ansvarsområde: Informasjonshåndtering i OLT, medierådgiver internt og for lag/utøvere. Foredrag om mediehåndtering og mesterskapsforberedelser. Ansvarlig for medieoperasjonen i OL/PL