Tjenester

Avdeling for idrettspsykologi jobber med å utvikle mentale ferdigheter hos utøvere og trenere.

Sentrale områder er spenningsregulering, konsentrasjon, målsetting/motivasjon, visualisering, planlegging av hverdagen mm.

Fagavdelingens kompetanse inngår i en helhetlig prestasjonsutvikling der trener og OLT coach kvalitetssikrer helheten.

Hvem kan ta kontakt?

Utøvere og trenere som er tilknyttet Olympiatoppen er prioritert, men andre toppidrettsutøvere får også tilbud, så sant det er kapasitet. 

Hvordan skjer kontakten?

Første møte er som regel via telefonsamtale. Videre oppfølging varierer veldig – alt fra tre-fire møter til samarbeid over en sesong/år. Oppfølging skjer også pr telefon og e-mail, samt på samlinger.

Idrettspsykologisk og klinisk nettverk

Idrettspsykologisk avdeling i Olympiatoppen (OLT) får jevnlig forespørsler fra utøvere, trenere, og/eller foreldre om å bistå med våre idrettspsykologiske tjenester til unge utøvere, som enten kan ha klare toppidrettsambisjoner, eller et mer generelt ønske om å oppleve større trivsel og mestring knyttet til sin deltagelse i idretten. 

Mange av disse henvendelsene har vi hverken muligheter eller ressurser til å følge opp, da utøverne det gjelder er på et sted i utviklingen og karrieren sin som gjør at de faller utenfor vår målgruppe, og vårt mandat i idrettspsykologisk avdeling i OLT.

Vi anbefaler derfor å ta kontakt med kompetente fagpersoner utenfor Olympiatoppen. Nedenfor finnes et utvalg fagpersoner og behandlingsmiljøer, med kort ventetid og god tilgjengelighet til utøvere som ønsker hjelp, enten med tanke på prestasjonsutvikling, eller med tanke på livsmestring og mentale helseutfordringer.

Oversikt fagpersoner og behandlingsmiljøer:

Idrettspsykolog – Master i Sport & Exercise Psychology (England). Etterutdanning i kognitiv idrettspsykologi (Norge). Erfaring fra veiledning av ledere og team i næringslivet. Jobber i dag 50% som mental trener for damelaget til Vålerenga Fotball og 50% i eget foretak med fokus på mental trening for enkeltutøvere og lag i idretten.

Praktisert i akademiene til Leicester City FC, Charlton Athletic FC, og Strømsgodset Toppfotball. Jobber med enkeltutøvere på høyt nivå innen alpint rytmisk gymnastikk, sykling, fotball og langrenn, med fokus på tankesett, målsettinger, psykologisk trygghet, verdier og styrker. Bred faglig orientering, med spisskompetanse innenfor ACT, kognitiv atferdsterapi og positiv psykologi. 

Kort ventetid. Basert i Oslo, men fleksibel i Østlandsområdet. Møter lag, utøvere og trenere fysisk, i eget kontor eller der utøverne befinner seg. Konsulterer også på Teams og Zoom. 

Kontaktinformasjon: 

E-post: mtdaviknes@outlook.com
Mobil: 468 25 955 
Adresse: Sons gate 27, 0654 Oslo  

Psykolog/spesialist i klinisk psykologi. Videreutdanning innen EMDR, og andre traumetilnærminger, som kan være nyttige når utøvere har opplevd fall, skader o.l. Etterutdanning i kognitiv idrettspsykologi, og Mental trener 1 ved NTNU. Erfaring fra undervisning i mental trening ved toppidrettsgymnas.

Arbeider innenfor idretten med enkeltutøvere, og deres nettverk (som trenere og foreldre). Selv konkurrert på høyt nasjonalt nivå i kampsport (Taekwondo). Svært bred erfaring fra jobbing med ulike kliniske problemstillinger, med barn, ungdom og voksne.

Fokusområder innenfor mental trening og idrettspsykologiske tema er jobbing med indre dialog, prestasjonsangst, komme tilbake fra skade, mental robusthet, veien til å få ut sitt eget potensiale som utøver. Foretrukne teoretiske tilnærminger er EMDR, kognitiv atferdsterapi, og metakognitiv tilnærming.

Kort ventetid. Basert i Ski kommune. Tar imot utøvere og trenere på eget kontor, men kan også ha fysisk oppmøte der hvor utøveren er. Tar videokonsultasjoner.

Kontaktinformasjon:

E-post: svendsen.anette@gmail.com
Mobil: 924 94 889
Adresse: Granliveien 26A, 1406 Ski

Psykologene som arbeider ved senteret er svært erfarne, og spesialister i klinisk voksenpsykologi (eller under spesialisering). Senteret har de siste årene fått god erfaring med å jobbe med utøvere og trenere innenfor ulike idretter, hvor mange har konkurrerer eller har trenerfunksjoner på høyt nivå i sin idrett.

Psykologene ved senteret har spisskompetanse på ulike tilnærminger for traumebehandling, som EMDR og PET, men samtlige har også generell bred kompetanse på andre kliniske problemstillinger, som behandling av ulike typer angsttilstander, depresjoner, og andre mentale utfordringer. Sterkt fokus på pasientens styrker, muligheter, med forankring i positiv psykologi

Kort ventetid. Basert i Oslo sentrum. Tar imot utøvere og trenere i egne lokaler. Praktiserer også videokonsultasjoner.

Kontaktinformasjon (Psykolog Rune Stuvland – senterleder):

E-post: rune@traumepsykologi.no 
Mobil: 957 47 647
Adresse: Grensen 18, 0159 Oslo

Psykolog, og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Etterutdanning i traumepsykologi, kognitiv atferdsterapi, mentalisering, og krisepsykologi. Spisskompetanse på ulike former for rus og avhengighet. Har ved siden av egen praksis en avtale med Idrettens Helsenter og Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO). Undervisningserfaring i kognitiv idrettspsykologi.

Har ved siden av ordinær klinisk praksis også jobbet med idrettsutøvere, på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, siden 2000. Jobber med både enkeltutøvere, trenere og lag. Bred erfaring med optimalisering for utøvere, som sliter med motivasjon og motgang, og med utøvere som sliter med rehabilitering og alvorlige skader. Kognitivt orientert i jobbingen med idrettsrelaterte problemstillinger.

Kort ventetid. Basert i Oslo. Tar imot klienter i egne lokaler. Gjør også konsultasjoner på videolink.

Kontaktinformasjon:

E-post: dagsor63@gmail.com
Mobil: 959 65 982
Adresse: Pilestredet Park 7, 0176 Oslo

Psykolog, idrettspsykologisk rådgiver (idrettspsykolog), og mental trener. Spesialisering i barne- og ungdomspsykologi. Over 15 års erfaring i arbeid med barn, ungdom og unge voksne med et bredt spekter av mentale og følelsesmessige utfordringer. Videreutdanning i kognitiv idrettspsykologi. Bred erfaring med undervisning i mental trening, psykisk helse og livsmestring for elever ved toppidrettsgymnas. 

 

Har ved siden av ordinær klinisk og forebyggendepraksis i ungdoms- og videregående skole, jobbet med unge idrettsutøvere, på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, siden 2007. Jobber med både enkeltutøvere og lag. Tilbyr individualsamtaler, gruppesamtaler, foredrag, workshops og tilstedeværelse på idrettsarenaen. 

 

Er som fagperson opptatt av både prestasjon og hverdagsmestring, særlig hvordan disse samspiller. Faglig spisskompetanse på bl.a. temaene idrettspsykologi, mental trening, prestasjonsutvikling, kognitiv atferdsterapi, tilknytningspsykologi, utviklingspsykologi, positiv psykologi og livsmestring. 

 

Jobber med enkeltutøvere og lag i idretter som fotball, håndball, ishockey, svømming, ski, dans, alpint, roing, sykling, triatlon, rytmisk gymnastikk, løping, cheerleading, kampsport og innebandy.  Har som aktiv idrettsutøver konkurrert på høyt nivå i fotball og innebandy. 

 

Kort ventetid.  Tar imot klienter i hyggelige lokalerpå Adamstuen i Oslo. Tilbyr også videokonsultasjoner.  

 

Kontaktinformasjon: 

E-post: kristinaaserud@gmail.com 
Mobil93868600 
AdresseStensgata 49 (2.etg.), 0451 Oslo. Rett ovenfor Ullevål sykehus. 

 

Psykolog, og spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Videreutdanning i kognitiv og matakognitiv tilnærming, og i tillegg veilederutdanning i kognitiv tilnærming. Foreleser og bidrar som veileder inn mot etterutdanningen i kognitiv idrettspsykologi, og som veileder i Norsk Kognitiv Forening.

Bred klinisk erfaring, og ansatt som psykolog og avdelingsleder ved Norsk Idrettsmedisinsk Institutt (NIMI) i 7 år. Benytter kognitiv og metakognitiv tilnærming til ulike typer tilstander som angst, uro, bekymringer, og søvnløshet. 20 års erfaring som terapeut, med et bredt utvalg av problemstillinger.

Kort ventetid (cirka 2 uker). Tar konsultasjoner på eget kontor på Nesbru (Asker). Gjør også konsultasjoner via videolink (Zoom)

Kontaktinformasjon:

E-post: tonja@psykologene.org
Mobil: 909 25 567
Adresse: Fekjan 7b 2.etg, 1378 Nesbru

Villa SULT er et tverrfaglig behandlingssenter, med spisskompetanse på spiseforstyrrelser og relaterte psykiske lidelser. Senterets fagfolk er høyt kompetente psykologer, psykiatere og ernæringsfysiologer.

Sentralt i senterets behandlingsfilosofi står samtalebaserte behandlingsformer, psykoterapi, og nødvendig medisinsk intervensjon for å sikre kroppslig helse. Villa SULT modellen representerer en integrerende praksis. Det betyr en kombinasjon av flere tilnærminger, hvor noen av de sentrale elementene er: respektfulle møter, samarbeid med pasienten, samarbeid med familien og andre nær, fokus på selvregulering og selvfølelse.

Kort ventetid. Konsultasjoner på egne kontorer i Villa SULT. Videkonsultasjoner ved behov.

Kontaktinformasjon:

E-post: post@villasult.no
Adresse: Kruses Gate 8, 0263 Oslo