Tjenester

Avdeling for idrettspsykologi jobber med å utvikle mentale ferdigheter hos utøvere og trenere.

Sentrale områder er spenningsregulering, konsentrasjon, målsetting/motivasjon, visualisering, planlegging av hverdagen mm.

Fagavdelingens kompetanse inngår i en helhetlig prestasjonsutvikling der trener og OLT coach kvalitetssikrer helheten.

Hvem kan ta kontakt?

Utøvere og trenere som er tilknyttet Olympiatoppen er prioritert, men andre toppidrettsutøvere får også tilbud, så sant det er kapasitet. 

Hvordan skjer kontakten?

Første møte er som regel via telefonsamtale. Videre oppfølging varierer veldig – alt fra tre-fire møter til samarbeid over en sesong/år. Oppfølging skjer også pr telefon og e-mail, samt på samlinger.

Idrettspsykologisk og klinisk nettverk

Idrettspsykologisk avdeling i Olympiatoppen (OLT) får jevnlig forespørsler fra utøvere, trenere, og/eller foreldre om å bistå med våre idrettspsykologiske tjenester til unge utøvere, som enten kan ha klare toppidrettsambisjoner, eller et mer generelt ønske om å oppleve større trivsel og mestring knyttet til sin deltagelse i idretten. 

Mange av disse henvendelsene har vi hverken muligheter eller ressurser til å følge opp, da utøverne det gjelder er på et sted i utviklingen og karrieren sin som gjør at de faller utenfor vår målgruppe, og vårt mandat i idrettspsykologisk avdeling i OLT.

Vi anbefaler derfor å ta kontakt med kompetente fagpersoner utenfor Olympiatoppen. Her finnes et utvalg fagpersoner og behandlingsmiljøer, med kort ventetid og god tilgjengelighet til utøvere som ønsker hjelp, enten med tanke på prestasjonsutvikling, eller med tanke på livsmestring og mentale helseutfordringer.

Idrettspsykologisk og klinisk nettverk