Aida Dahlen under Paralympics i Tokyo 2020. (Foto: Kristin Bentdal Larsen)
Aida Dahlen under Paralympics i Tokyo 2020. (Foto: Kristin Bentdal Larsen)

Utviklingsfilosofi

Med grunnlag i vår utviklingsfilosofi har Olympiatoppens fag-avdelinger satt opp noen grunnleggende praktiske treningsråd for unge utøvere på tre ulike utviklingsnivåer.

I våre råd setter vi fokus på utviklingsperiodene før-, under- og etter puberteten. Våre råd er ment som hovedretningslinjer innenfor hvert fag-område og kan gjerne benyttes av særidrettene som grunnlag for arbeid med idrettsspesifikke utviklingstrapper.

Siden tidlig på 2000-tallet har Olympiatoppen jobbet tett med særforbundene i deres arbeid med utvikling av unge utøvere. Utarbeidelse av fagstoff og utviklingstrapper har stått sentralt for å skape en felles forståelse for kravene og arbeidet som skal til.

Hovedelementer i utviklingsfilosofien:

Jan Wojtaszek
Jan Wojtaszek
Utviklingskonsulent