TIl nettside.jpg

Utviklingshjulet

Utviklingshjulet er et pedagogisk verktøy som skal gjøre det lettere for morgendagens utøvere og deres trenere å skape prestasjonsutvikling over tid.

Verktøyet er primært utviklet for aldersgruppen 16-19 år, men vi ser at også at utøvere som er eldre og på et høyere nivå vil kunne ha nytte av å benytte seg av det.

Hensikten er at det skal hjelpe oss å skape overblikk og perspektiv før vi dykker ned i detaljene. Målet er at det skal bli lettere å gjøre det viktigste riktig først, samtidig som vi ivaretar helheten. På denne måten håper vi at Utviklingshjulet kan bidra til at utøvere har den prestasjonsutviklingen som man kan forvente, samtidig som de har det gøy på veien.


Les mer om utviklingshjulet her: Utviklingshjulet brukerveiledning

Her finner du en presentasjon av Utviklingshjulet: Utviklingshjulet praktisk bruk

Ta gjerne kontakt med oss i Olympiatoppen Innlandet dersom du ønsker mer informasjon om verktøyet eller en innføring i bruk av dette.

© Olympiatoppen/Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 2024

Utviklingshjulet er utviklet av Olympiatoppen Innlandet som et pedagogisk verktøy for utøvere og deres trenere å skape prestasjonsutvikling over tid. Materialet, inkludert all tekst og illustrasjoner, er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no). Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.