Råd fra fagavdelingene

Med grunnlag i vår utviklingsfilosofi har Olympiatoppens fagavdelinger satt opp noen grunnleggende praktiske treningsråd for unge utøvere på tre ulike utviklingsnivåer.

 

I våre råd setter vi fokus på utviklingsperiodene før-, under- og etter puberteten. Våre råd er ment som hovedretningslinjer innenfor hvert fagområde og kan gjerne benyttes av særidrettene som grunnlag for arbeid med idrettsspesifikke utviklingstrapper.