Råd fra fagavdeling for idrettsernæring

Gode ernæringsrutiner betyr å investere i en base som gagner helhetlig langsiktig utvikling av barn.

Fase 1, før pubertet

Gode ernæringsrutiner betyr å investere i en base som gagner helhetlig langsiktig utvikling av barn. Ansvaret for praktisk tilrettelegging av mat og drikke vil i hovedsak tilhøre trenere og foreldre i dette alderssegmentet, men barna/utøverne gradvis inkluderes i matlaging og rutiner. Trivsel rundt mat og måltider har hovedfokus denne perioden.

 • Læringsmiljø og påvirkning: trener og foreldre
 • Variert og lekbasert trening
 • Læringsprosess fra trener og foreldre til utøver
 • Praktisk tilrettelegging av mat og drikke på lag - og individnivå av foreldre og trenere
 • Utøvere inkluderes gradvis i matlaging og rutiner
 • Grunnleggende kunnskap om mat, måltidsrytme, restitusjon og bevissthet rundt behov for væske og energi til vekst og aktivitet
 • Fokus på matglede og trivsel.

Fase 2, under og etter pubertet

Utvikling av gode ernæringsrutiner under puberteten betyr å ivareta og utvikle utøvere, gjennom hormonelle og kroppslige endringer. Det er hensiktsmessig å fokusere på prestasjonsvariabler som skaper mestringsfølelse og skape et miljø for å øke selvtilliten og forebygge at unge utøvere utvikler et problematisk forhold til mat, kropp og vekt.

 • Utøvers læringsmiljø er klubb, særforbund, trener
 • Fysiologisk, mental, relasjonell og etisk base
 • Relativt store mengder trening, basis til sportsspesifikk spissing
 • Veiledning og læringsprosess fra trener til utøver
 • Utøver tar gradvis ansvar for rutinene som er etablert med hjelp fra foreldre og trener
 • Utøver får økt forståelse for betydningen bak rutinene
 • Trener veileder utøver i pubertets-fase gjennom trygging, mestring og tilrettelegging av trening, testing og arbeidsmål
 • Økt forståelse av idrettens verdigrunnlag i læringsprosesser (fair play).

Fase 3, landslagsnivå

Økt fokus på prestasjon og konkurranse. Idrettsspesifikke utviklingskrav, individuell kartlegging, team-building i fokus.

 • Utøvers læringsmiljø er klubb, særforbund, klubb-trener og landslagstrener
 • Økt krav til kommunikasjonsflyt og samarbeid
 • Veiledning og læringsprosess fra fag og trener til utøver
 • Individuell kartlegging med prestasjon og konkurranse i fokus
 • Tilgang på faglige ressurser (prestasjonsernæring, styrke, utholdenhet, idrettspsykologi, teknikk/motorikk, helse)
 • Utøver forstår betydningen og tar ansvar for å etablere gode ernæringsrutiner i treningshverdagen
 • Relativt store mengder trening og felles treningssamlinger
 • Sport- og konkurransespesifikk spissing
 • Økt fokus på prestasjon og konkurranse. Idrettsspesifikke utviklingskrav, individuell kartlegging, team building i fokus
 • Utøver forstår idrettens verdigrunnlag og betydningen av anti-doping arbeid.

Fase 4, olympisk nivå

Samspill med utøver og trener, fagpersoner og coach.

 • Utøver jobber målrettet med kartlagte behov og skreddersydde rutiner
 • Utøver implementerer kunnskap og utvikler eierskap til faglige rutiner
 • Fra veiledning til sparring etter utøvers initiativ
 • Fra fagleveranser til støttefunksjon – trygge utøver på egne valg
 • Særforbund implementerer og benytter kunnskap om kvalitetssikring i alle ledd på reise, trening – og konkurransearena – skaper uavhengighet
 • Utøver implementerer det etiske arbeidet i sine prosesser
 • Utøver ser, reflekterer over og praktiserer idrettens verdigrunnlag og anti-doping arbeid i det daglige treningsarbeid.