Om utviklingsfilosofien

Olympiatoppen har laget en veileder der Olympiatoppens utviklingsfilosofi for talentutvikling bindes sammen med praktiske råd.

Siden tidlig på 2000-tallet har Olympiatoppen jobbet tett med særforbundene i deres arbeid med utvikling av unge utøvere. Utarbeidelse av fagstoff og utviklingstrapper innenfor den enkelte idrett har stått sentralt for å skape en felles forståelse for kravene og arbeidet som skal til. Som en støtte til det videre arbeidet er det utarbeidet et hefte der Olympiatoppens utviklingsfilosofi for talentutvikling bindes sammen med praktiske råd fra de forskjellige fagavdelingene. Veilederen er utviklet i et tett samspill mellom Olympiatoppens fagansvarlige innen de enkelte fagområdene samt avdeling for talentutvikling.

For at rådene skal bli så relevante som mulig for flest mulig idretter er det valgt et overordnet nivå på anbefalingene, med et skille mellom før, under og etter pubertet, da dette er sammenfallende med kritiske faser i en utviklingsprosess. Som en generell innledning til de konkrete rådene er det trukket frem sentrale temaer, som relativ alderseffekt og kjønnsforskjeller, som er overordnet alle fagområdene. Dette gjelder også virkemidler som bruk av konkurranser, treningsdagbok og idrettsspesifikk kontra hensiktsmessig variasjon.

De praktiske rådene som følger kommer fra fagavdelingene utholdenhet, motorikk- og ferdighetsutvikling, styrke, paraidrett, idrettsernæring,  idrettspsykologi og idrettscoaching. Etter hvert område er det henvisninger til ytterligere litteratur hvor man kan finne mer informasjon om relevante tema. Olympiatoppen håper dette heftet vil være til nytte for særforbund, trenere og andre som jobber med fagutvikling innenfor egen idrett, eller som ønsker å få en rask oversikt og innsikt i kritiske faser innenfor utvikling av unge idrettsutøvere.

Jan Wojtaszek
Jan Wojtaszek
Utviklingskonsulent