Olympiatoppens utviklingsprosjekter skal bidra til å gjøre de beste flere, samt at særforbundene kan utvikle utøvere som kan prestere på toppnivå i fremtidens OL, Paralympics, VM og EM.

Nedenfor følger nyttig informasjon til særforbund som vurderer å søke på Olympiatoppens utviklingsprosjekter. Prosjektene har i hovedsak tre målgrupper: Prestasjonsmiljøer i særforbundene med utøvere i alderen 15-25 år, internasjonale store idretter der Norge har potensial for å kjempe i toppen, og idretter som mangler egne ressurser (økonomiske og faglige) for å gjennomføre nødvendig satsing med høy kvalitet over tid.

Kriterier for valg av prosjekt:

  • Særforbundene skal ha ambisjoner om og strategi for å hevde seg på høyeste nivå i fremtidige internasjonale konkurranser på seniornivå.
  • Prosjektene skal være godt forankret på høyeste nivå i de ulike særforbund.
  • Særforbundene skal ha tydelige karriereveger i utviklings-prosessen fra talent til toppidrettsnivå.
  • Særforbundene skal tydelig identifisere konkrete utfordringer i utviklingsløpene – f.eks. flaskehalser i karrierevegene.
  • Særforbundene skal ha langsiktig strategi som strekker seg over min. 5 år.
  • Særforbundene skal ha et apparat med trenere/ledere med oppgave å gjennomføre utviklingsprosjektene.

Når prosjektene er valgt ut, plikter særforbundene seg til å blant annet prioritere talentutvikling i organisasjonen – både faglig og økonomisk – samt å ha en strategi for utvikling av trenere på aktuelt nivå. I tillegg er det krav til at særforbundet arbeider i samsvar med egen landslagsmodell, og at det er et tett samspill mellom talentutviklingsprogrammet og elitelandslaget. Olympiatoppen er opptatt av å utvikle hele mennesket, og gjennom utviklingsprosjektene er det krav til særforbundene om å fokusere på utøvernes helhetlige situasjon og utvikling også utenfor idretten.

Andre krav til særforbundene når prosjektene er valgt:

  • Planlegge og dokumentere trening
  • Rapportere tiltak og planer løpende i henhold til prosjektplan
  • Rapportere økonomi pr. angitt dato årlig

Krav til Olympiatoppen

Når de ulike utviklingsprosjektene er valgt, har Olympiatoppen blant annet ansvar for å bidra til å etablere en strategi for talentutvikling i prioriterte idretter, bygge team som kan bidra faglig i prioriterte utviklingstiltak, samt å utvikle «beste praksis» for talentutvikling i samråd med aktuelle fagavdelinger/regioner i Olympiatoppen.

I tillegg vil utvalgte utøvere få tilgang til Olympiatoppens treningssenter og avtalt tilgang til fagressurser både sentralt og regionalt. Utøvere vil også få tilgang til diagnose og behandling ved sykdom og skade fra Olympiatoppens helseapparat, samt karriereveiledning.

Arbeidsprosesser

Det første steget i arbeidsprosessen med nye utviklingsprosjekter er et oppstartsmøte. Her skal det oppnevnes en arbeidsgruppe med representanter fra særforbund, Olympiatoppen sentralt og eventuelt regionale avdelinger. Det er også viktig å definere mål og tidsrammer, samt fastlegge en arbeidsform i oppstartsmøtet.

Deretter skal det være jevnlig kontakt mellom prosjektleder og utviklingsmiljøet, gjennom blant annet deltagelse på samlinger, treninger og uformell sparring. Det skal også gjennomføres årlige evalueringsmøter og fellesmøter.