Elitecoach-programmet

En utdannelse innen toppidrett for inviterte toppidrettstrenere, sportssjefer og ledere i norsk toppidrett, samt eventuelle deltakere fra norsk næringsliv.

Programmets viktigste oppgave er å bidra til økt handlingskompetanse innenfor coaching. Bevisstgjøring og utvikling av egen lederrolle i toppidretten står sentralt. Det legges vekt på en lederutvikling som tar sikte på å øke innsikt og forståelse for viktigheten av en involverende praksis, med tanke på at utøverne skal ta større ansvar for egen utvikling. Det legges stor vekt på selvutvikling i form av evner til å forstå seg selv og den andre.

Programmet er et samarbeid mellom Olympiatoppen fagavdeling idrettscoaching og Høgskolen i Sørøst-Norge.