Fagansatte

Olympiatoppen

Liv Hemmestad
Liv Hemmestad
Fagansvarlig
Idrettscoaching

Utdannelse: Doktorgrad i idrettsvitenskap (PhD fra NIH, 2013) med fordypning på temaet idrettscoaching; ledelse, læring, verdier i toppidrett.

Erfaring: Fagansvarlig idrettscoaching siden 2007. Er også førsteamanuensis ved USN. Har utviklet olympic coach program og elite coach-programmet. Har jobbet med landslagstrenere/trenerteam knyttet til trener-lederutvikling og effektive team, samt flere landslag på tema lagprosesser, prestasjonskultur/utviklingskultur.

Ansvarsområde: Leder av fagavdeling idrettscoaching, følge opp OLT regionalt, FoU, elite coach-programmet, og prioriterte trenere, lederteam og lag.

Carl-Axel Hageskog
Carl-Axel Hageskog
Professor og fagkonsulent
Idrettscoaching

Utdannelse: Kroppsøvingslærer GIH (Sverige), professor i idrettens lederskap ved Linnéuniversitetet (Sverige/Växjö)

Erfaring: Tennis-spiller på internasjonalt nivå 1976-1982, coach for Sveriges Davis Cup-landslag (1984-2002) og vært trener for M. Wilander, A. Järryd, H. Holm, M. Larsson. Coach i fire OL. Linnéuniversitetet: bygd opp bachelor-programmet coaching og sport management. Spesialområde, idrettens lederskap

Ansvarsområde: Oppfølging av trenere og lederteam i prioriterte idretter. Elitecoachutdannelsen. (70 % stilling)

Frank Heggebø
Frank Heggebø
Fagkonsulent
Idrettscoaching

Utdannelse: Mastergrad i idrettspsykologi og coaching, samt årsenhet idrettssosiologi, Norges idrettshøgskole

Erfaring: Langrennstrener (2004-2018); klubb, krets, Hovden skigymnas, regionlag Team Veidekke, privat langløpslag BN Bank. Idrettslærer på videregående skole. Lærer og veileder på årsenhet/bachelornivå UIA/USN i idrettspedagogikk/psykologi

Ansvarsområde: Oppfølging av trenere og lederteam i prioriterte idretter Spesielt ansvar for para-landslag. (50 % sentralt, 50 % regionalt)

Olympiatoppen Midt-Norge

Frode Moen
Frode Moen
Avdelingsleder og fagansvarlig Mental trening og coaching
Olympiatoppen Midt-Norge

Utdanning/erfaring: PhD Coaching og Prestasjonspsykologi, NTNU/ Trener og landslagssjef NSF kombinert 2002-2007, Hovedtrener Granåsen skiteam 1994-2004

Ansvarsområde: Avdelingsleder, Mental trening og idrettspsykologi, Coaching og trenerrollen, Ledelse, strategi- og organisasjonsutvikling og FOU

Arnstein Finstad
Arnstein Finstad
Prosjektleder og fagkonsulent
Olympiatoppen Midt-Norge

Utdanning/erfaring: Master idrettsfysiologi, Mental trener, NTNU/ Trener Team Trøndelag 2010-2013

Ansvarsområde: Prosjektleder for langrenn, Spisset toppidrett, Campus Steinkjer

Olympiatoppen Sør

Rune Høigaard
Rune Høigaard
Fagkonsulent
Idrettspsykologi

Utdanning/erfaring: Professor i idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder (UiA). Professor II stilling ved Universitetet i Nordland. Leder av forskningsgruppen Sport and Exercise Psychology (SEP-HEP) ved UiA. Doktorgrad (PhD) i idrettsvitenskap fra NTNU. Fagkonsulent i Kompetansesenteret for Idrett i Agder (KIA) (2008-20015).
Ansvarsområder for fagenheten: Coaching og veiledning, prestasjonspsykologi, team-prosesser, utvikling av prestasjonsmiljø.

(Fagkonsulent 10 %)

Arild Jørgensen
Arild Jørgensen
Fagkonsulent
Toppidrettscoaching

Utdanning/erfaring: Lærerutdanning. Spesialpedagogisk utdanning. Idrett mellomfag NIH Lærer og spesialpedagogisk leder ved Oddemarka Ungdomsskole i Kristiansand. Underviser i idrett utholdenhet v/Universitetet i Agder. Fagkonsulent i Kompetansesenteret for Idrett i Agder (KIA) (2008-2015). Landslagstrener i langrenn Norges skiforbunds damelag (1990- 1994, rekrutteringslaget 1988-1990.)
Arbeidsområder for fagenheten: Coaching, veiledningssamtaler i idrett, trener-utøver relasjonen, trenerrollen.

(konsulent timeavtale)