Fagansatte

Olympiatoppen

Liv Hemmestad
Liv Hemmestad
Fagansvarlig
Idrettscoaching og trenerutvikling

Utdannelse: Doktorgrad i idrettsvitenskap (PhD fra NIH, 2013) med fordypning på temaet idrettscoaching; ledelse, læring, verdier i toppidrett.
Erfaring: Fagansvarlig idrettscoaching siden 2007. Er også førsteamanuensis ved USN. Har utviklet olympic coach program og elite coach-programmet. Har jobbet med landslagstrenere/trenerteam knyttet til trener-lederutvikling og effektive team, samt flere landslag på tema lagprosesser, prestasjonskultur/utviklingskultur.
Ansvarsområde: Leder av fagavdeling idrettscoaching, følge opp OLT regionalt, FoU, elite coach-programmet, og prioriterte trenere, lederteam og lag.

Carl-Axel Hageskog
Carl-Axel Hageskog
Fagkonsulent
Idrettscoaching og trenerutvikling

Utdannelse: Kroppsøvingslærer GIH (Sverige), professor i idrettens lederskap ved Linnéuniversitetet (Sverige/Växjö)
Erfaring: Tennis-spiller på internasjonalt nivå 1976-1982, coach for Sveriges Davis Cup-landslag (1984-2002) og vært trener for M. Wilander, A. Järryd, H. Holm, M. Larsson. Coach i fire OL. Linnéuniversitetet: bygd opp bachelor-programmet coaching og sport management. Spesialområde, idrettens lederskap
Ansvarsområde: Oppfølging av trenere og lederteam i prioriterte idretter. Elitecoachutdannelsen. (70 % stilling)

Frank Heggebø
Frank Heggebø
Fagkonsulent
Idrettscoaching og trenerutvikling

Utdannelse: Mastergrad i idrettspsykologi og coaching, samt årsenhet idrettssosiologi, Norges idrettshøgskole
Erfaring: Langrennstrener (2004-2018); klubb, krets, Hovden skigymnas, regionlag Team Veidekke, privat langløpslag BN Bank. Idrettslærer på videregående skole. Lærer og veileder på årsenhet/bachelornivå UIA/USN i idrettspedagogikk/psykologi
Ansvarsområde: Oppfølging av trenere og lederteam i prioriterte idretter Spesielt ansvar for para-landslag. (50 % sentralt, 50 % regionalt)

Tron Moger
Tron Moger
fagkonsulent

Utdannelse: Mastergrad i idrettsvitenskap 

Erfaring: Trener i NSF alpint i 15 år

Ansvarsområde: Fagkonsulent idrettscoaching

Ragnhild Kostøl
Ragnhild Kostøl
Fagkonsulent
Idrettscoaching

Utdannelse: Økonomi og lederutdanning fra BI, Topptrener NTNU/OLT

Erfaring: Landslagsyklist landevei og terreng 1992-2002. Sykkeltrener 2002-2022 for landslag og landslagsutøvere, både med og uten topp internasjonale resultater. Nasjonale og lokale utøvere i alderen 15/16 til senior, jenter og gutter, landevei og terreng. Utviklingsansvarlig NCF 2003-2008 med ansvar for utarbeidelse av utviklingstrapp, implementere dette i regionene, samt bidra til utvikling av trenerutdanningen for sykkel. Veileder i Trenerløftet OLT Sør fra 2019.

Ansvarsområde: Fagkonsulent idrettscoaching med ansvar gjennomføring av prosjektet Sammen om like muligheter (50%).

Olympiatoppen Midt-Norge

Frode Moen
Frode Moen
Regionleder og fagansvarlig Mental trening og coaching
Olympiatoppen Midt-Norge

Utdanning/erfaring: PhD Coaching og Prestasjonspsykologi, NTNU/ Trener og landslagssjef NSF kombinert 2002-2007, Hovedtrener Granåsen skiteam 1994-2004

Ansvarsområde: Regionleder, Mental trening og idrettspsykologi, Coaching og trenerrollen, Ledelse, strategi- og organisasjonsutvikling og FOU

Arnstein Finstad
Arnstein Finstad
Prosjektleder og fagkonsulent
Olympiatoppen Midt-Norge

Utdanning/erfaring: Master idrettsfysiologi, Mental trener, NTNU/ Trener Team Trøndelag 2010-2013

Ansvarsområde: Prosjektleder for langrenn, Spisset toppidrett, Campus Steinkjer

Olympiatoppen Sør

Rune Høigaard
Rune Høigaard
Fagkonsulent idrettpsykologi
Idrettspsykologi

Utdanning/erfaring:Professor i idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder (UiA). Professor II stilling ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Doktorgrad (PhD) i idrettsvitenskap fra NTNU. Fagkonsulent i Kompetansesenteret for Idrett i Agder (KIA) (2008-2015).

Ansvarsområder: Coaching og veiledning, prestasjonspsykologi, lagprosesser, verdiprosesser, gruppedynamikk og utvikling av prestasjonsmiljøer.

Engasjert på timeavtale

Arild Jørgensen
Arild Jørgensen
Fagkonsulent
Idrettscoaching

Utdanning/erfaring: Lærerutdanning. Spesialpedagogisk utdanning. Idrett mellomfag NIH Lærer og spesialpedagogisk leder ved Oddemarka Ungdomsskole i Kristiansand. Underviste i utholdenhet v/Universitetet i Agder. Fagkonsulent i Kompetansesenteret for Idrett i Agder (KIA) (2008-2015). Landslagstrener i langrenn Norges skiforbunds damelag (1990- 1994, rekrutteringslaget 1988-1990.) Klubb- og regionstrener i flere idretter i ca. 50 år.
 
Arbeidsområder for fagenheten: Idrettscoaching, veiledningssamtaler i idrett, trener-utøver relasjonen, trenerrollen. Ansvarlig for fagområdet "Trenerutvikling".

Engasjert på timeavtale