Fagansatte

Olympiatoppen

Ina Garthe
Ina Garthe
Fagansvarlig
Idrettsernæring

Utdannelse: PhD fra NIH, seksjon for idrettsmedisin, IOC Diploma Sports Nutrition, klinisk utdannelse på behandling av spiseforstyrrelser, Ullevål Universitetssykehus.
Erfaring: Olympiatoppen fra 2000, vitenskapelig assistent på institutt for folkehelse, bøker & vitenskapelige artikler innen ernæring, fysiologi og trening, undervisning. Foredragsholder nasjonalt og internasjonalt. Tidligere landslagsutøver, trener og helseansvarlig i NKBF.
Ansvarsområde: Faglig leder for ernæringsavdelingen og regionalt ansatte på idrettsernæring. Oppfølging av kampsport, friidrett. Kosttilskudd.

Martin Norum
Martin Norum
Fagkonsulent
Idrettsernæring

Utdannelse: Mastergrad i Sport & Exercise Nutrition fra Middlesex University, ISSN Diploma Sports Nutrition, kostholdsveileder, personlig trener.
Erfaring: Privat praksis som trener og kostholdsrådgiver siden 2010. Har utgitt populærvitenskapelige bøker og publisert vitenskapelige artikler innen idrettsvitenskap og idrettsernæring. Foredragsholder og foreleser. NM-medalje i styrkeløft og triatlet på mosjonistnivå. 
Ansvarsområde: Ernæringsansvar for utvalgte utholdenhetsidretter sommer/vinter, vektklasseutøvere

Hanne Lessner
Hanne Lessner
Klinisk ernæringsfysiolog
Helse

Utdannelse: Master i klinisk ernæring fra Universitetet i Oslo. Autorisert klinisk ernæringsfysiolog.
Erfaring: Klinisk erfaring blant annet fra egen praksis, ernæringsteamet, gruppebasert overvektsbehandling, og arbeid ved barn og unges psykiske helsevern (BUP), samt med spiseforstyrrelser ved Villa Sult.
Ansvarsområde: Klinisk ernæringsfysiolog i spiseforstyrrelsesteamet, samt klinisk ernæring.

Emilie Moberg
Emilie Moberg
Fagkonsulent

Utdannelse: Klinisk ernæringsfysiolog 

Erfaring: Profesjonell syklist og representert Norge i internasjonale mesterskap fra 2009-2021. Masteroppgave som en del av BoneWheel-studien (NIH). 

Ansvarsområde: Ernæringsansvar for utvalgte idretter sommer/vinter, paraidrett 

Olympiatoppen Innlandet

Camilla Aasen Mæland
Camilla Aasen Mæland
Fagkonsulent ernæring

Utdanning/erfaring: Ernæring (UiB, 2009) med spesialisering i idrettsernæring (IOC Diploma in Sports Nutrition, 2020). Utdannet bioingeniør (HiST, 1999), og har praktisk-pedagogisk utdanning (INN, 2018). Har deltatt på KEFFs etterutdanningskurs i ernæring og psykisk helse (2019) og Villa SULT-utdannelsen Psykoterapi for spiseforstyrrelser (2019). 

Fra 2018 til 2021 også jobbet som kostholdsveileder ved NTG Lillehammer. Fra 2010-2018 fagansvarlig for ernæring ved Montebellosenteret, et kurssenter for kreftpasienter. Tidligere jobbet som HMS-rådgiver i Askøy kommune, som foreleser i ernæring ved tannpleierstudiet (UIB), og som bioingeniør ved Haraldsplass Diakonale sykehus og NOKLUS (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser). 

Ansvarsområde: Idrettsernæring

Olympiatoppen Midt-Norge

Andrea Næss
Andrea Næss
Fagkonsulent idrettsernæring, 50 %
Olympiatoppen Midt-Norge

Utdanning/erfaring: Master i Human Ernæring, Københavns Universitet, IOC Diploma i idretts- og prestasjonsernæring

Ansvarsområde: Idrettsernæring

Olympiatoppen Nord

Kristin Lundestad Førde
Kristin Lundestad Førde
Fagkonsulent idrettsernæring
Olympiatoppen Nord

Er i permisjon 

Utdannelse: Master i ernæring, Idrett- og medisin grunnfag, personlig trenerutdanning fra Norges Idrettshøgskole, etterutdanning i spiseforstyrrelser ved Villa Sult – institutt for spiseforstyrrelser

Erfaring: Ansatt i Olympiatoppen siden 2015. Har tidligere jobbet 3 år i prosjektet Sunn Jenteidrett som vikarierende prosjektleder og ernæringsfysiolog, og som forskningsassistent i forskningsprosjektet Idrett, helse kropp og prestasjon ved Norges Idrettshøgskole.

Ansvarsområde: Ansvarlig for idrettsernæring i OLT Nord; foredrag/kursing og individuell oppfølging av enkeltutøvere og utvalgte grupper.

Olympiatoppen Sør

Monica Klungland Torstveit
Monica Klungland Torstveit
Ansvarlig fagkonsulent idrettsernæring og restitusjon
Idrettsernæring og restitusjon

Utdanning/erfaring: Doktorgrad (PhD) i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole (NIH), seksjon for idrettsmedisinske fag. Nåværende professor på Universitetet i Agder (UIA), Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Tidligere fagkonsulent i Kompetansesenteret for Idrett i Agder (KIA) (2008-2015).
 
Ansvarsområder: Kostholdsoptimalisering, prestasjonsernæring, forstyrret spiseatferd/spiseforstyrrelser, «24-timers utøveren», restitusjon, antidoping/kosttilskudd, relativ energimangel (Relative energy deficiency in sport - RED-S) og utsteder av "helsesertifikat".

Ansatt 20 % i Olympiatoppen Sør

Ida Fahrenholtz
Ida Fahrenholtz
Fagkonsulent idrettsernæring og restitusjon
Idrettsernæring og restitusjon

Utdanning/erfaring: Doktorgrad (PhD), forventet avsluttet i 2022, i idrettsvitenskap med spesialisering innen relativ energimangel, helse og prestasjon ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder. Mastergrad i human ernæring fra Københavns Universitet. Tidligere hopp/rytme-turner med deltakelse i flere danske mesterskap. Nå aktiv i langdistanseløp og triatlon.

Ansvarsområder: Kostholdsoptimalisering, prestasjonsernæring og forstyrret spiseatferd.

Engasjert på timeavtale

Olympiatoppen Sørvest

Nicole Tandrevold Nesheim
Nicole Tandrevold Nesheim
Fagkonsulent idrettsernæring
Sørvest

Utdannelse: Master i klinisk ernæring (UiB) og er autorisert klinisk ernæringsfysiolog. Har også studert 3 år medisin ved UiB og tatt flere enkeltemner i psykologi. Etterutdanningskurs psykisk helse og ernæring samt seminar om spiseforstyrrelser.

Erfaring: Jobber nå som klinisk ernæringsfysiolog i Stavanger kommune og som konsulent. Har tidligere jobbet som klinisk ernæringsfysiolog ved Stavanger Universitetssjukehus og på privat klinikk . Tidligere svømmer.

Ansvarsområde: Idrettsernæring

Henvendelse avdelingsleder for kontaktinfo

 

Olympiatoppen Vest

Pia Mørk Andreassen
Pia Mørk Andreassen
Regionsleder
Olympiatoppen Vest

Utdanning/erfaring: Fysiolog cand. scient fra UiB, etterutdanning i organisasjons psykologi, kropp og selvfølelse, coaching og teamledelse.

Ansvarsområde: Administrasjon og ledelse, idrettsernæring,  trenerutvikling, talentutvikling, skole og utdanning

Elisabeth Birkeland
Elisabeth Birkeland
Konsulent idrettsernæring
Olympiatoppen Vest

Utdannelse: Master i Human ernæring ved Universitetet i Bergen (2014). Praktisk pedagogisk utdanning ved Høgskulen på Vestlandet (2017).

Erfaring: kostholdskonsulent i Olympiatoppen Vest siden 2015.

Ansvarsområde: Helsesertifikat, individuelle konsultasjoner og foredrag for klubber og toppidrett i vest.

Håvard Rise
Håvard Rise
Konsulent idrettsernæring
Olympiatoppen Vest

Utdannelse: Mastergrad klinisk ernæring, Universitetet i Bergen; Personlig trener, AFPT/ Høgskolen i Sørøst-Norge; IOC Diploma in Sports Nutrition (pågående).

Arbeidsområde: Klinisk ernæringsfysiolog i ernæringsteamet. Holder foredrag om prestasjonsernæring rettet spesifikt mot utvalgte idretter, samt har oppfølging av enkeltutøvere.

Åslaug Matre
Åslaug Matre
Konsulent idrettsernæring
Olympiatoppen Vest

Utdannelse: Mastergrad i Klinisk ernæring (2020) og bachelorgrad i Human ernæring (2018) fra Universitetet i Bergen.

Erfaring: Ernæringsteamet i OLTV siden 2020. Jobber som doktorgradsstipendiat i ernæring ved Universitetet i Bergen, med fokus knyttet mot B-vitaminer og regulering av B-vitaminstatus.

Arbeidsområde: Klinisk ernæringsfysiolog i ernæringsteamet. Holder foredrag om prestasjonsernæring rettet spesifikt mot utvalgte idretter, samt har oppfølging av enkeltutøvere.