Fagansatte

Olympiatoppen

Morten Bråten
Morten Bråten
Fagansvarlig
Motorikk- og ferdighetsutvikling

Utdannelse: Lærerhøgskole, mellomfag idrett fra Norges idrettshøgskole
Erfaring: Ansatt i Olympiatoppen 1991
Ansvarsområde: Teknikkoppfølging innenfor olympiske idretter

Lars-Arne Andersen
Lars-Arne Andersen
Fagkonsulent
Motorikk- og ferdighetsutvikling

Utdannelse: Fysioterapeut


Erfaring: Ansatt i Olympiatoppen 2010


Ansvarsområde: Fagkonsulent teknikk/motorikk. 50 % Olympiatoppen Vest, 50 % Olympiatoppen sentralt. Teknikkoppfølging innenfor olympiske idretter

Lene Puntervold
Lene Puntervold
Fagkonsulent
Motorikk- og ferdighetsutvikling

Utdannelse: Bachelor i dans fra Liverpool Institute for Performing Arts.
Erfaring: Idrettsbakgrunn fra turn (utøver/trener) og fotball.
Ansvarsområde: Jobber 40 % mot TIF

Claude Lebreux
Claude Lebreux
Fagkonsulent
Motorikk- og ferdighetsutvikling

Utdannelse: Mellomfag fra Sportsuniversitetet i Nice
Eraring: Ansatt i Olympiatoppen 2005.
Ansvarsområde: Teknikkoppfølging innenfor olympiske idretter

Jane Paris
Jane Paris
Fagkonsulent
Motorikk- og ferdighetsutvikling

Utdannelse: Trente som danser med Ruth French og ved Bush Davies School, England. Trente og lærte pilates med avdøde Avi Shoshana i London. Har en M.A. i Ballet Studies fra Roehampton University, London
Erfaring: Ansatt i Olympiatoppen 2012
Ansvarsområde: Optimalisering av motorisk kontroll i treningsarbeidet. (20 % stilling)

Olympiatoppen Innlandet

Einar Kalsæg
Einar Kalsæg
Fagkonsulent Motorikk og ferdighetsutvikling
Olympiatoppen Innlandet

Olympiatoppen Midt-Norge

Steinar Braaten
Steinar Braaten
Nestleder, teknikk- og utviklingsansvarlig
Olympiatoppen Midt-Norge

Utdanning/erfaring: Hovedfag idrett/ Landslagstrener NSF Skihopp 1993-1995, Sportssjef Trønderhopp 2006-2008, 1992-1994

Ansvarsområde: Teknikk, teknologi og utvikling

Nina Stiles
Nina Stiles
Fagkonsulent basistrening, 60 %
Olympiatoppen Midt-Norge

Utdanning/erfaring: Fysioterapeut, Årsstudium i psykologi, Mental Trening, IOC Diploma in Sports Physical Therapies, UEFA B-lisens trenerkurs i fotball. Fysioterapeut for Byåsen Håndball Elite og yngres landslag håndball.

Ansvarsområde: Basistrening

Axel Wickstrøm
Axel Wickstrøm
Fagkonsulent basistrening, 50 %
Olympiatoppen Midt-Norge

Utdanning/erfaring: Mellomfag idrett, NIH og FIG ACADEMY

Ansvarsområde: Basistrening

Yvette Hoel
Yvette Hoel
Prosjektleder Paralympisk idrett
Olympiatoppen Midt-Norge

Utdanning/erfaring: Fysioterapi, HiO/ Praktisk pedagogisk utdanning, Mental trener og Coaching og veiledning som ledelsesverktøy, NTNU/ Langrennstrener 1 og 2

Ansvarsområde: Prosjektleder paralympisk idrett, Motorikk og ferdighetsutvikling (paralympisk idrett, langrenn og skiskyting), Mental trening

Olympiatoppen Sør

Christina Sandvand Omfjord
Christina Sandvand Omfjord
Fagkonsulent
Motorikk- og ferdighetsutvikling

Utdanning/erfaring: Fysioterapeut. Hovedfag i fysisk aktivitet og helse ved Norges idrettshøgskole (NIH) med fokus på tema "feiltrening". OLT Topptrener ved NTNU. Egen fysioterapipraksis. Fagkonsulent, basistrener og motorikk-/teknikk-koordinator i Kompetansesenteret for Idrett i Agder (KIA)(2013-2015).
Ansvarsområder for fagenhet: Kartlegging (MAP1080, FMS etc.), oppfølging av enkeltutøvere og grupper i teknikk/motorikktrening, skolering av trenere.

(Konsulent 25 %)

Tarjei G. Nicolaisen
Tarjei G. Nicolaisen
Fagkonsulent
Motorikk- og ferdighetsutvikling

Fagkonsulent: Teknikk/motorikk og fysioterapeut/osteopat i medisinsk nettverk
Utdanning/erfaring: Utdannet fysioterapeut, Høgskolen i Bergen (HiB) og osteopat ved Nordisk Akademi for Osteopati (NAO). Videreutdanning innen idrettsmedisin, slyngetrening (SET) og biomekanisk løpsanalyse. Driver egen praksis. Har siden 2011 jobbet parallelt med Norges Orienteringslandslag. Fagkonsulent i Kompetansesenteret for Idrett i Agder (KIA) (2012-2015).
Arbeidsområder for fagenheten: Teknikk/motorikk, basistrening.
(konsulent timeavtale)

Olympiatoppen Sørvest

Einar Svindland
Einar Svindland
Fagkonsulent motorikk- og ferdighetsutvikling
Sørvest

Utdannelse: Bachelor i idrett ved UIA og Naprapat ved Scandinaviske Naprapathögskolan.

Erfaring: Har drevet idrettsklinikk i over 10 år og har i perioden frfa 2013 til 2021 hatt det medisinske ansvaret for det norske BMX landslaget derunder tilrettelagt for basistrening, rehabilitering og skadeforebygging. Konsulentarbeidet for Olympiatoppen Sørvest ble startet i 2018.

Ansvarsområde: Hovedarbeidet går med til prosjektene "talenter mot toppen", "tett på" og "sterk og skadefri" som er retter mot unge utøvere og deres utvikling.

Henvendelse avdelingsleder for kontaktinfo

 

 

Olympiatoppen Østlandet

Birgit Vallestrand
Birgit Vallestrand
Fagkonsulent, Trenerutvikling, motorikk og ferdighetsutvikling

Birgit Vallestrand har topptrenerutdanning i Norge og internasjonal topptrenerutdanning i turn. Hun har lang erfaring som turntrener for utøvere på landslagsnivå, og er landslagssjef for turn kvinner og trener på Wang Toppidrett i Fredrikstad. I Olympiatoppen Østlandet er hun en ressurs på området trenerutvikling og har også med seg solid fagkunnskap på treningsfeltet i forhold til teknikk og motorikk.