Filosofi/arbeidsmåte

Hovedfokus for avdelingen for motorikk- og ferdighetsutvikling er å utvikle topputøvernes grunnleggende forutsetninger for idrettslige ferdigheter.

Vår strategi

  • Vi skal, sammen med utøvere, trenere, idretten og øvrige fagavdelinger, gjennomføre prosesser for motorikk og ferdighetsutvikling for optimalisering av den idrettslige prestasjonen.
  • Vi skal utvikle og dele kunnskap og kompetanse innen fagområdet motorikk- og ferdighetsutvikling

Vår hensikt

  • Tilrettelegge for individuell utvikling og tilpasning av motorikk og ferdigheter i den spesifikke idretten for optimalisering av prestasjonen
  • Ansvarliggjøre utøvere og trenere i prestasjonsutviklingsprosesser


Klikk her for å høre podcast om avdelingens filosofi og arbeidsmåte.