Fagansatte

Olympiatoppen

Marit Myrmæl
Marit Myrmæl
Leder
Operativ avdeling og mesterskap

Utdannelse: Cand mag., mellomfag Norges idrettshøgskole, mellomfag engelsk, grunnfag tysk.
Erfaring: Utøver i tre OL, leder i ti OL, leder for NOC Relations/NOC Services Lillehammer-OL 1992-94, styremedlem Norges Olympiske Komité 1990-96, styremedlem Europeiske Olympiske Komité 2001-2009, medlem div. kommisjoner IOC og EOC, medlem teknisk arbeidsgruppe Association of National Olympic Committees, sportssjef ski-VM 1997, leder internasjonal avdeling NIF 1997-2002.
Ansvarsområde: Adm. planlegging og gjennomføring av internasjonale mesterskap.

Bjørn Sigurd Sommerfeldt
Bjørn Sigurd Sommerfeldt
Prosjektkonsulent
Operativ avdeling og mesterskap

Utdannelse: Dobbel bachelor i media/kommunikasjon og tysk fra University of Missouri, USA, påbygning media og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.
Erfaring: Utøver i tikamp, trener og trenerkurs-lærer for friidrett 2008-2012, klubbutv. IL i BUL 2009-2011, fagansvarlig/delegasjonsleder i mangekamp i int. mesterskap, NFIF 2009-2011.
Ansvarsområde: Administrativ planlegging og gjennomføring av internasjonale mesterskap. Hovedansvarlig for Olympic Solidarity Programmes.

Erlend Kirkesæther
Erlend Kirkesæther
Prosjektkonsulent
Operativ avdeling og mesterskap

Utdannelse: Master i sport management/sport marketing fra Norges idrettshøgskole og University of Ottawa, Canada.
Bakgrunn: Prosjektkoordinator og foredragsholder hos Antidoping Norge med ansvar for testplanlegging, konsulent i Olympiatoppen med ansvar for stipendtildeling, støtteordninger og økonomisk oppfølging av FoU-prosjekter; konsulent i NFF/serie- og cupoppsett/seriespill/landskamparrangementer.
Ansvarsområde: Administrativ og praktisk planlegging og gjennomføring for norske delegasjoner til Paralympics og Youth Olympic Games (YOG).

Guro Lium
Guro Lium
Prosjektkonsulent
Operativ avdeling og mesterskap

Utdannelse: Advokatsekretær fra MI, enkeltfag fra sport management (idrettsjuss, markedsføring, prosjektledelse), hospitert på idrettspsykologi på NIH. NIFs internasjonale skolering 2010-2011.
Erfaring: Ansatt i OLT siden 1997. Lang erfaring med planlegging og gjennomføring til ulike fleridrettsmesterskap. Medlem i EYOF-kommisjonen i EOC (2010-2014), leder for NOC Relations & Services for ungdoms-OL på Lillehammer fra 2014-2016.
Ansvarsområde: Adm. planlegging og gjennomføring av internasjonale mesterskap