oyet.jpg

Filosofi/arbeidsmåte

I tett samarbeid med resten av Olympiatoppen er Olympisk avdeling blant annet ansvarlig for forberedelse og gjennomføring av de Olympiske og Paralympiske Leker, European Olympic Youth Festival (EYOF) og Youth Olympic Games (YOG)..

Olympisk avdeling er bindeleddet mellom Olympiatoppen og Organizing Committee (OC) av de forskjellige olympiske arrangementene, og sørger for at planlegging og gjennomføring for den norske troppen blir optimalt ivaretatt. Her står kommunikasjon med Olympiatoppen sine coacher og avdelinger, samt de nasjonale særforbundene sentralt.

Som et ledd i dette arbeidet involverer Olympisk avdeling seg også i internasjonale fora for å sikre at nasjonale olympiske komiteer får best mulig utgangspunkt for å legge til rette for sine delegasjoner. International Olympic Committee (IOC), International Paralympic Committee (IPC), Association of National Olympic Committees (ANOC) og European Olympic Committee (EOC) er betydningsfulle aktører med stor påvirkningskraft som Olympisk Avdeling kontinuerlig utvikler sitt forhold til.

Olympisk avdeling ivaretar også håndteringen av potensielle støtteordninger gjennom IOC sine Olympic Solidarity programmer for de nasjonale olympiske komiteene.