Om Team Paralympics

Team Paralympics er en langsiktig satsing for å hevde oss i Paralympiske leker i fremtiden. 

Hovedprinsippet i satsingen er en samling og revitalisering av alle gode ressurser i kompetente mennesker, økonomi og strukturert samarbeid mellom de interne kreftene i idrettsbevegelsen.

Jysk er samarbeidspartner. Samtidig legges det opp til, og forventes, friske midler inn til denne satsingen. 

Cato Zahl Pedersen er engasjert i Olympiatoppen som fagkonsulent for å utvikle og integrere toppidrett for funksjonshemmede i OLT, samt følge opp og kvalitetssikre særforbundenes toppidrettsarbeid med funksjonshemmede.

Utgangspunkt

Sitat Jarle Aambø (Dagbladet, 31.12.06):

«Paralympics i Torino viste at Norge, med noen få unntak, er i fritt fall resultatmessig. Er vi villige til å gjøre noe med det? … Først må holdninger endres, så må det fremskaffes ressurser, før vi må evne å prioritere og sette i gang arbeidet. Skal vi få til dette, må flere ville i fremtiden enn i dag.»

Hovedtendenser

 • Synkende antall i toppen
 • De andre har blitt bedre
 • Profesjonalisering koster
 • Utnytte markedspotensialet

Målsetning

 • Utnytte markedspotensialet maksimalt innenfor de Paralympiske idretter
 • Bygge opp et konsept som styrker OLTs øremerkede satsning på Paralympics
 • Synliggjøre den Paralympiske toppidretten overfor befolkningen og næringslivet

Rammer for gjennomføring

Sæforbund inngår en avtale med OLT om deltagelse med følgende forpliktelser:

 • Stille logoprofileringsplass på konkurranseantrekk
 • Stille utøvere til rådighet for foredrag og profilering
 • Profilere konseptet på eget nett og i egne publikasjoner
 • Bidra til å styrke konseptet og leveransene i dialog med OLT og NIF

Særforbund som er med:

 • Friidrettsforbundet
 • Svømmeforbundet
 • Bordtennisforbundet
 • Sykkelforbundet
 • Bueskytterforbundet
 • Seilforbundet
 • Skiskytterforbundet
 • Skiforbundet
 • Curlingforbundet
 • Skytterforbundet
 • Rytterforbundet
 • Hockeyforbundet