Synne Sofie Stangeland sammen med Jesper Saltvik Pedersen.
Synne Sofie Stangeland sammen med Jesper Saltvik Pedersen. Foto: Luc Percival / World Para Snowsports

Trenerløftet 2021 – nytt kull

9. jun 2021 Kristin Bentdal Larsen

Olympiatoppens trenerutviklingsprogram, Trenerløftet, skal i gang med en ny runde, og leter nå etter gode kandidater.

– Erfaringene fra de to første kullene i Trenerløftet har vært veldig positive, og vi gleder oss til å få inn tre nye kull i programmet, sier John Anders Bjørkøy, leder for trenerutvikling ved Olympiatoppen og prosjektleder for Trenerløftet.

Tidligere i år fikk Olympiatoppen og Trenerløftet fornyet tillit da Sparebankstiftelsen DNB ga en gave på 15,45 millioner kroner. Nå leter Bjørkøy, og de andre som er involvert i Trenerløftet, etter nye deltakere til kullet som starter opp høsten 2021. Søknadsfristen er 27. juni, og det er kostnadsfritt for deltakerne som blir valgt ut.

Trenerløftet skal videreutvikle kompetansen til unge, talentfulle trenere som trener unge, talentfulle utøvere. Gjennom 18 måneder får deltakerne støtte av en veileder fra Olympiatoppen, der veiledningen i stor grad vil foregå under trening og konkurranser.

I løpet av de to første kullene har prosjektet jobbet med 135 trenere i ulike idretter. Ifølge prosjektlederen har de lært mye om hvordan samspillet med trener og veileder fungerer, og hvordan de kan legge enda bedre til rette for positiv læring og utvikling for treneren. Prosjektet har vært bygget på systematisk og strukturert veiledning, der veilederne har vært tett på trenerne.

– Den tette oppfølgingen har gitt veldig lovende resultater så langt. Nå får vi brukt alt vi har lært inn mot det neste kullet av Trenerløftet, for å treffe enda bedre, og utgjøre en enda større forskjell sammen med trenerne, sier Bjørkøy.

Nettverksbygging

Trenerløftet består, i tillegg til veiledning, av samlinger med de andre trenerne i hver enkelt region. Ifølge Bjørkøy er dette en viktig del av programmet for at deltakerne kan knytte nye kontakter og relasjoner utenfor egen idrett, og for å utveksle erfaringer og kunnskap med andre trenere.

– Vi har sett hvor stor rolle nettverket av likesinnede har spilt for de tidligere deltakerne, i tillegg til støttespilleren de får i veilederen sin. Gjennom samlingene får de mulighet til å diskutere ulike situasjoner eller utfordringer de står i, samt utveksle erfaringer. Det er gull verdt, sier Bjørkøy.

Synne Sofie Stangeland er trener for paraalpinlandslaget. Hun deltok på Trenerløftet i 2020, og var tydelig på hva deltakelsen har betydd for hennes utvikling som trener.

– Trenerløftet har vært veldig positivt så langt. Jeg har virkelig fått muligheten til å utvikle meg og møte andre unge trenere, sa Stangeland da hun ble intervjuet til en artikkel om hennes tanker rundt Trenerløftet.

Mangfold

Ifølge John Anders Bjørkøy har de et mål om at det skal være et stort mangfold blant deltakerne i Trenerløftet. Gjennom Trenerløftet 2019 og 2020 var prosentandelen kvinnelige trenere rett over 30 prosent, og nå ønsker Bjørkøy at denne prosenten skal være enda høyere med årets kull, samtidig som de ønsker en bred geografisk spredning.

– Vi har et klart mål om å finne kvalifiserte søkere fra hele landet. På grunn av Olympiatoppens regionale avdelinger er det mulig å følge opp trenere og miljøer over hele Norge og fra mange ulike idretter. Vi ønsker oss kvalifiserte søkere fra hele landet, med en god kjønnsbalanse blant trenerne, som er trenere for jenter, gutter og parautøvere, sier prosjektlederen.

Siri Moseng Reiersen er juniorlandslagstrener for skøyter, og hun var en del av Trenerløftet i 2019. I en artikkel på Olympiatoppen sier hun at det er for få kvinner som satser på en trenerkarriere.

– Jeg har sett hvor få damer det er. Det er litt trist, for det er en fantastisk jobb, sa hun til Olympiatoppen i 2020. – Jeg har forsøkt å tenke på hvorfor det er sånn. Det handler om å tørre å rekke opp hånda, og by seg litt frem.

Hun er også tydelig på at trenere trenger å se unge, kvinnelige utøvere mer:

– Jeg har selv opplevd at jenter ikke blir sett på samme måte som guttene, og det er frustrerende. Nettopp derfor vil jeg se alle og være med på å løfte jentenivået flere hakk. For at vi skal lykkes med det, må vi se dem på den måten de trenger å bli sett.

Støtte morgendagens toppidrettsutøvere

Trenerløftet skal bidra til kompetanseheving og utvikling for unge talentfulle trenere. Det skal være med å utvikle neste generasjons trenere, slik at de skal bli bedre til å støtte morgendagens toppidrettsutøvere.

Som en del av Trenerløftet har deltakerne også anledning til å søke om et særidrettslig egenutviklingsstipend på 10 000 kroner, som skal brukes til videreutvikling innen idretten. Stipendet kan blant annet brukes til mesterlære/hospitering hos landslagstrenere, å besøke gode utviklingsmiljøer, eller delta på konferanser. 

– Gode trenere er en av de viktigste nøklene til utvikling av fremtidens toppidrettsutøvere, men for å få gode trenere er man avhengig av å ta vare på og utvikle dem videre. Takket være gaven fra Sparebankstiftelsen DNB, og det gode arbeidet som gjøres i Olympiatoppen regionale avdelinger, har vi nå mulighet til å få frem enda flere gode trenere for fremtiden, avslutter Bjørkøy. 

Det nye kullet starter opp høsten 2021, det er kostnadsfritt og søknadsfristen er søndag 27. juni

Søknadskriterier for Trenerløftet:

  • Treneren må ha klare ambisjoner om en trenerkarriere
  • Treneren skal i utgangspunktet være ung og være vurdert som et trenertalent innenfor egen idrett
  • Søkeren må være trener for en gruppe utøvere (primært der en eller flere utøvere kan defineres som morgendagens toppidrettsutøver) nå og gjennom hele perioden
  • Søkeren må ha tilhørighet til et godt utviklings- og klubbmiljø som støtter trenerens kompetanseutvikling. Vi vil også legge vekt på trenerens rammevilkår (arbeidskontrakt, støtte, og mulighet til å fokusere på trenervirket)
  • Søkeren må ha grunnleggende trenerutdanning (minimum Trener 2) i eget særforbund. Annen relevant idrettslig utdannelse kan telle positivt
  • Søkeren må ha, og kunne vise til, en sterk motivasjon for å utvikle seg videre som trener, samt ha et personlig mål om å forbli trener
  • Det må legges ved et anbefalelsesbrev fra særforbundet (trenerutviklingsansvarlig, sportssjef eller landslagssjef) 
  • Det må legges ved et anbefalelsesbrev fra arbeidsgiver (idrettslag/særforbund/toppidrettsgymnas el.). 

For mer informasjon om Trenerløftet eller søknadsprosessen, se Trenerløftet-siden, kontakt Frank Heggebø eller en av de regionale Olympiatoppen-avdelingene.