Aida Dahlen under Paralympics i Tokyo 2020. (Foto: Kristin Bentdal Larsen)
Aida Dahlen under Paralympics i Tokyo 2020. (Foto: Kristin Bentdal Larsen)

Filosofi og prinsipper

Utviklingsavdelingen skal, sammen med Olympiatoppen regionalt, utfordre, kvalitetssikre og støtte særforbundenes langsiktige utviklingsarbeid.

Gjennom ulike trenerutviklingstiltak ønsker Olympiatoppen å bidra til at trenere tilknyttet toppidretten i Norge skal ha mulighet til å kontinuerlig forbedre og videreutvikle egen kompetanse, slik at de kan legge til rette for utøverne sine på en enda bedre måte. 

TOPPIDRETTSTRENER – En person som leder og legger til rette for utøveres og lags helhetlige utvikling med mål om å nå resultater på internasjonalt toppnivå på kort og lang sikt.
Med helhetlig utvikling menes fysisk, mental og sosial utvikling, på og utenfor idrettsarenaen.

KOMPETANSE – Kunnskap, erfaring, holdning, ferdighet og evne til å kunne utføre praktiske handlinger.

TOPPIDRETTSTRENERENS ANSVAR – Toppidrettstrenerens ansvar er å lede og legge til rette for utøveres og lags helhetlige utvikling med mål om å nå resultater på internasjonalt toppnivå på kort og lang sikt.

MÅL FOR OLYMPIATOPPENS UTVIKLINGSTILTAK FOR TOPPIDRETTSTRENERE – Videreutvikle treneres kompetanse til å lede og legge til rette for utøveres og lags helhetlige utvikling for å nå resultater på internasjonalt toppnivå på kort og lang sikt

Visjon – «Lede og trene best i verden»

Vi ønsker å bidra til at trenerne i norsk toppidrett blir enda bedre rustet til å jobbe med Olympiatoppens kjerneoppgaver: 

  • Daglig treningskvalitet
  • Relasjoner i prestasjonsteamene 
  • Konkurranseforberedelser og gjennomføring

Vi har stor tro på at mer kompetente trenere vil bidra til at vi når målene våre: 

  • Å gjøre de beste bedre
  • Å gjøre de beste flere
  • Utvikle, støtte og utfordre morgendagens toppidrettsutøvere

Prinsipper om trenerutvikling

Olympiatoppen ønsker å utvikle, støtte og utfordre trenerne i norsk toppidrett til å videreutvikle kunnskapen og kompetansen sin, slik at de kan være enda bedre støttespillere for utøverne og deres toppidrettsprosjekt.

Her er noen prinsipper Olympiatoppen legger særlig stor vekt på i arbeidet med trenerutvikling:

  • Trenerne i norsk toppidrett skal utvikle en egen filosofi som vil være retningsgivende for deres arbeid med utøvere.
  • Utøveren i sentrum – Trenerne i norsk toppidrett skal sette Utøveren i sentrum og legge til rette for utvikling og prestasjon deretter.
  • Helhetlig utvikling – Utøveren skal utvikle seg som et helt menneske; fysisk, mentalt/intellektuelt og sosialt. Suksess er avhengig av utvikling på alle disse tre arenaene hos en helhetlig utøver.

Trenerne i norsk toppidrett har et moralsk ansvar for å støtte utøveren om de ønsker å kombinere toppidrett og annen karriere. Dette vil være avgjørende for hvor sømløst utøvernes overgang fra toppidrettskarrieren til en ny tilværelse og ny karriere vil være.

John Anders Bjørkøy
John Anders Bjørkøy
Leder fag og FoU