Trenerløftet 2

I forbindelse med at Olympiatoppen fikk en ny tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB til å videreutvikle og videreføre Trenerløftet, så viderefører vi også Trenerløftet 2. Dette vil være en nasjonal gruppe på mellom 10-12 trenere som allerede har gjennomført enten Trenerløftet regionalt, men også Trenerløftet 2 tidligere.

Søknadsperioden for andre kull er 15. september til 15. oktober 2024 og oppstart for Trenerløftet 2 er på nyåret 2025.

Trenerløftet 2 har lignende form og metode som Trenerløftet, og består av følgende gjennom 18 måneder:

 • Veiledning – en veileder fra Olympiatoppen besøker treneren i trenings og konkurransesituasjon 15 ganger gjennom 18 måneder. Veileder og trener vil sammen bestemme, og jobbe med trenerens utviklingsmål.
 • Fellessamlinger – trenerne samles seks ganger gjennom perioden (18 måneder) for å utveksle erfaringer, knytte nettverk, og fortsette læringen sammen.
 • Særidrettslig stipend - Trenere som blir tatt opp i Trenerløftet gis mulighet til å gjennomføre et særidrettslig egenutviklingsstipend på 10 000 kr. som skal brukes til å videreutvikle egen kompetanse innen sin idrett. For å få dette stipendet må særforbundet og treneren sammen bestemme hva som er det beste utviklingstiltaket for den enkelte trener. (Gode eksempler som har kommet opp er: Mesterlære – følge/hospitere hos landslagstrener i egen idrett en periode. Besøke internasjonale særidrettslig konferanse. Besøke særdeles kompetent særidrettslig utviklingsmiljø i utlandet).

Søknadskriterier for Trenerløftet 2:

 • Treneren må ha klare ambisjoner om en trenerkarriere, og være en potensiell morgendagens landslagstrener.
 • Treneren må være motivert for å være med på Trenerløftet en gang til, denne gangen i en mindre og nasjonal gruppe sammen med andre motiverte, dedikerte og talentfulle trenere.
 • Treneren må være trygg på at deltakelse i Trenerløftet 2 vil bidra positivt til egen og utøvernes utvikling.
 • Søkeren må være trener for en gruppe utøvere (primært der en eller flere utøvere kan defineres som morgendagens toppidrettsutøver) nå og gjennom hele perioden
 • Søkeren må ha tilhørighet til et godt utviklingsmiljø som støtter trenerens kompetanseutvikling. Vi vil også legge vekt på trenerens rammevilkår (arbeidskontrakt, støtte, og mulighet til å fokusere på trenervirket)
 • Søkeren må ha gjennomført enten Trenerløftet regionalt eller Trenerløftet 2 og må ha grunnleggende trenerutdanning (minimum Trener 2) i eget særforbund. Annen relevant idrettslig utdannelse kan telle positivt
 • Søkeren må ha, og kunne vise til, en sterk motivasjon for å utvikle seg videre som trener, samt ha et personlig mål om å forbli trener
 • Det må legges ved et anbefalelsesbrev fra særforbundet (trenerutviklingsansvarlig, sportssjef eller landslagssjef).
 • Det må legges ved et anbefalelsesbrev fra arbeidsgiver (idrettslag/særforbund/toppidrettsgymnas el.). (Link til vedlegg 2). Vedleggene må være klare før du begynner på søknadsprosessen, og lastes opp underveis.

Trenerløftet 2 er gratis for de trenerne som blir valgt ut.

Link til søknadsportal

Ta gjerne kontakt med prosjektleder, Frank Heggebø eller ansvarlig for Trenerløftet 2 - Ingvild Riise Midtun, om du ønsker mer informasjon om Trenerløftet 2 eller om søknadsprosessen.

Vi ser frem til å høre fra deg og gleder oss til å starte opp med en ny nasjonal gruppe talentfulle trenere i Trenerløftet 2.