Trenerfilosofi (1).jpeg

Olympiatoppens modell for utvikling av trenere i norsk toppidrett

Olympiatoppen ønsker gjennom denne modellen å klargjøre hvilken filosofi og hvilke prinsipper som bør ligge til grunn for utvikling av toppidrettstrenere.

Idrettsfaglig kompetanse

Idrettsfaglig kompetanse.jpg

Kunnskap, erfaring, holdning, ferdighet og evne til å: 

 • Planlegge, gjennomføre, analysere og evaluere trening på kort og lang sikt
  • Sette utøverne i sentrum
  • Individualisere ut fra utøvernes nivå, ambisjoner og forutsetninger
  • Observere, systematisere, analysere, intervenere og gi feedback.
  • Involvere, gi medansvar og sørge for at utøvere reflekterer over egen utvikling og prestasjon
  • Ha oversikt over hva som kreves for å vinne i fremtiden
 • Planlegge, gjennomføre, analysere og evaluere konkurranser og mesterskap på kort og lang sikt
  • Spesifikke forberedelser for den enkelte utøver og for teamet, herunder laguttak, logistikk mv.
  • Skape gode læringssituasjoner før, under og etter konkurranse/mesterskap
  • Taktiske disposisjoner
  • Raskt samle inn relevant informasjon og ta gode beslutninger.
  • Håndtere uforutsette hendelser
  • Håndtere stress
  • Håndtere andre interessenter
 • Forenkle det komplekse og prioritere det viktigste

Ledelses- og relasjonskompetanse

imagejqf3z.png

Kunnskap, erfaring, holdning, ferdighet og evne til å:

 • Velge, organisere, lede og utvikle prestasjonsteamet
  • Gjennomføre og følge opp mål-, strategi- og verdiprosesser
  • Skape dynamiske team med konstruktive relasjoner
  • Skape en god utviklingskultur der hver enkelt persons kompetanse bringes inn og benyttes i fellesskapet.
  • Utvikle gode rutiner
  • Definere og avklare ansvar og roller
 • Bruke pedagogiske ferdigheter i sitt lederskap
  • Involvering og medansvar
  • Kommunikasjon
 • Håndtere ulike interessenter
  • Påvirke oppover og nedover for å skape gode rammebetingelser
 • Håndtere dilemmaer og kompleksitet

Kompetanse til å lede seg selv

imagesnr7l.png

Kunnskap, erfaring, holdning, ferdighet og evne til å: 

 • Utvikle egen trenerfilosofi
 • Kontinuerlig videreutvikle seg selv og egen kompetanse
  • Ta ansvar for egen utvikling
  • Refleksjon over egen rolle og praksis
  • Aktivt bruke utøverne til egen læring
  • Aktivt jobbe med egne styrker og svakheter
 • Sikre balanse mellom hverdag og trenergjerning

Særidrettslig kompetanse

imagencox8.png

Det forutsettes at trenere på dette nivå har særidrettslig toppidrettskompetanse og har kompetanse til å skape læringssituasjoner og gode utviklingsprosesser.

Den enkelte idrett er selv ansvarlig for de særidrettslige kompetansemål.

Ta kontakt med ditt særforbund for å høre hvilke utviklingstiltak du kan være med på.

Definisjoner

Definisjoner.jpg

TOPPIDRETT

Dagens toppidrettsutøvere er utøvere som driver trening og forberedelser i verdensklasse avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører jevnlig til internasjonale toppresultater. Idretten er for disse utøverne førsteprioritet. (Olympiatoppens strategiske utviklingsplan 2017-2022).

Morgendagens toppidrettsutøvere er utøvere som på varierende alders- og prestasjonsnivå driver omfattende kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre fram til internasjonalt toppidrettsnivå. (Utviklingsplan for Olympiatoppens utviklingsavdeling 2017-2022.)

TOPPIDRETTSTRENER

En person som leder og legger til rette for utøveres og lags helhetlige utvikling med mål om å nå resultater på internasjonalt toppnivå på kort og lang sikt.

Med helhetlig utvikling menes fysisk, mental og sosial utvikling, på og utenfor idrettsarenaen.

KOMPETANSE

Kunnskap, erfaring, holdning, ferdighet og evne til å kunne utføre praktiske handlinger.

TOPPIDRETTSTRENERENS ANSVAR

Toppidrettstrenerens ansvar er å lede og legge til rette for utøveres og lags helhetlige utvikling med mål om å nå resultater på internasjonalt toppnivå på kort og lang sikt.

MÅL FOR OLYMPIATOPPENS UTVIKLINGSTILTAK FOR TOPPIDRETTSTRENERE

Videreutvikle treneres kompetanse til å lede og legge til rette for utøveres og lags helhetlige utvikling for å nå resultater på internasjonalt toppnivå på kort og lang sikt

John Anders Bjørkøy
John Anders Bjørkøy
Leder fag og FoU