Idrettens kvote

Olympiatoppen har en avtale med NIH om at toppidrettsutøvere kan komme inn på NIH på bakgrunn av sine idrettslige prestasjoner. Trenere (i regi av særforbund) er også berettiget til å søke. Idrettens kvote består av:

  • Ti plasser på 1. året bachelor (gjelder for bachelorprogrammene «Trening, helse og prestasjon», «Trenerrollen og idrettspsykologi» og «Sport Management»). Alle søkere må ha generell studiekompetanse for å være berettiget til å søke.
  • Fire plasser til 2. året av bachelor (gjelder for bachelorprogrammene «Trening, helse og prestasjon», «Trenerrollen og idrettspsykologi» og «Sport Management»).
  • Én plass til ett av masterstudiene i idrett

Søkere til 1. året bachelor må, i tillegg til å søke via idrettens kvote, søke om studieplass via samordna opptak. Søkere til 2. året bachelor og masterstudiet må, i tillegg til å søke via idrettens kvote, søke om studieplass via Søknadsweb på NIHs nettsider.

Tonje Hinze
Tonje Hinze
Karriererådgiver