Logo-lang-blå-nettsiden-01.png

Neste Steg

Alle utøvere skal – før eller senere – avslutte idrettskarrieren, og de aller fleste skal over i en sivil jobb.

Olympiatoppen ønsker å støtte utøvere i overgangen fra toppidrett til sivil karriere, og har sammen med Forsvarets høgskole og Forsvarets veterantjeneste etablert et karriereovergangsprogram for toppidrettsutøvere og elitesoldater. Programmet heter Neste Steg, og er aktuelt for utøvere som har 1-2 år igjen av idrettskarrieren, eller som nylig har lagt opp, og som ønsker å starte planleggingen av sin neste karriere. Neste Steg ble arrangert første gang høsten 2019, og tilbakemeldingen fra fjorårets deltakere var utelukkende positive. 

Les mer om Neste Steg på www.nestesteg.no