Fagansatte

Olympiatoppen

Thomas Losnegard
Thomas Losnegard
Fagansvarlig
Utholdenhet

Utdannelse: Doktorgrad i idrettsvitenskap fra NIH om arbeidsfysiologi i langrenn. Mastergrad i idrettsvitenskap fra NIH om effekten av samtidig styrke- og utholdenhetstrening i langrenn

Erfaring: 1. amanuensis NIH (2013-), med undervisning og forskning innen langrenn og treningslære. Leder av sport technology group på NIH. Publisert >25 artikler i peer review journaler. Ulike trenerverv i langrenn

Ansvarsområde: Leder av utholdenhetsavdelingen, følge opp regionale sentere, følge opp prioriterte idretter, ansvarlig for FOU på avdelingen

Ida Siobhan Svendsen
Ida Siobhan Svendsen
Fagkonsulent
Utholdenhet

Utdannelse: doktorgrad i idrettsfysiologi ved Loughborough University, UK, bachelor i Sport & Exercise Science ved University of Bath, UK.
Erfaring: jobbet i Olympiatoppen siden 2010.
Ansvarsområde: faglig utholdenhetsbidrag inn mot prioriterte idretter og utøvere: fysiologisk testing på lab og i felt, høydetrening, varmeakklimatisering, oppfølging av respirasjon og luftveier, FoU.

Erlend Hem
Erlend Hem
Fagansvarlig testlaboratorium
Utholdenhet

Utdannelse: hovedfag i idrettsfysiologi fra Norges idrettshøgskole
Erfaring: ansatt i Olympiatoppen 1988.
Ansvarsområde: hovedansvarlig for utholdenhetslaboratoriet, høydetrening, oppfølging av respirasjon og luftveier.

Sondre Skarli
Sondre Skarli
Fagkonsulent
Utholdenhet

Utdannelse: Mastergrad i idrettsvitenskap ved UIA.
Erfaring: Ansatt i Norges skøyteforbund fra 2009 – 2018, landslagssjef 2014-2018, assistenttrener elitelag 2012 - 2014, trener junior og U-23 utøvere 2009-2012. Har også hatt treneransvar og fulgt opp landslagsutøvere fra andre nasjoner. Har vært tilknyttet KIA og Olympiatoppen Sør i flere år.
Ansvarsområde: Faglig utholdenhetsbidrag inn mot prioriterte idretter og utøvere. (50% Olympiatoppen sentralt og 50% Olympiatoppen Sør)

Martin Skaugen
Martin Skaugen
Fagkonsulent
Utholdenhet

Utdannelse:Mastergrad i idrettsfysiologi fra Norges idrettshøgskole.
Erfaring:Ansatt i Olympiatoppen siden 2012. Trenererfaring fra langrenn.
Ansvarsområde:Faglig utholdenhetsbidrag inn mot prioriterte idretter og utøvere, hovedansvar for stormøller, høydetrening, treningsdata, oppfølging av respirasjon og luftveier (60 % stilling).

Stian Roterud
Stian Roterud
Fagkonsulent
Utholdenhet

Utdannelse: Master i idrettsmedisin fra NIH, bachelor i FAH ved samme institusjon.
Erfaring: Jobbet to år som fysiolog ved lungelaboratoriet på Rikshospitalet med ergospirometri (CPET) og ulike lungefunksjonstester. Idrettslig bakgrunn fra langrenn ut junioralder (M19/20). Ansatt i Olympiatoppen siden 2018.
Ansvarsområde: Drift av utholdenhetslaboratoriet. Oppfølging av respirasjon og luftveier.

Olympiatoppen Midt-Norge

Atle Kvålsvoll
Atle Kvålsvoll
Seniorkonsulent
Olympiatoppen Midt-Norge

Utdanning/erfaring: Ansvarlig coach utholdenhets-idrettene OLT 2003-2009, Leder Olympiatoppen Midt-Norge 2001-2006, Trener CK NOR 2007-2011, Personlig trener Thor Hushovd 2003-2014, Sportssjef Norges Cykleforbund 1995-2000, Sportssjef Team Sparebanken Sør 2011-2017.

Ansvarsområde: Utholdenhetsidretter, Prosjektleder A-prosjekter, Strategi –og målsettingsprosesser, Coaching

Arnstein Finstad
Arnstein Finstad
Prosjektleder og fagkonsulent
Olympiatoppen Midt-Norge

Utdanning/erfaring: Master idrettsfysiologi, Mental trener, NTNU/ Trener Team Trøndelag 2010-2013

Ansvarsområde: Prosjektleder for langrenn, Spisset toppidrett, Campus Steinkjer

Knut Skovereng
Knut Skovereng
Fagkonsulent testing og skøyter, 20 %
Olympiatoppen Midt-Norge

Utdanning/erfaring: Ph.d. bevegelsesvitenskap, NTNU

Ansvarsområde: Fysiologi, testing sykkel og skøyter

Jørgen Danielsen
Jørgen Danielsen
Prosjektansatt langrenn, 20 %
Olympiatoppen Midt-Norge

Utdanning/erfaring: Ph.d. NTNU

Ansvarsområde: Testing langrenn

Olympiatoppen Nord

Tor Oskar Thomassen
Tor Oskar Thomassen
Fagressurs utholdenhet, testing og idrettspsykologi
Olympiatoppen Nord

Utdannelse: Hovedfag Idrett ved NIH. 1. amanuensis ved UIT ved institutt for idrett. Trenerfaglig utdanning: trener C kurs i langrenn, trener D kurs i kombinert. Diplomtrener OLT 2000.

Erfaring: Forskning på temaer idrettspsykologi (motivasjon), bevegelseslære og treningslære. Topptrenererfaring innen langrenn, kombinert og fotball.

Ansvarsområde: Veiledning og oppfølging av treningsprosesser og mentale prosesser inn mot enkeltutøvere og utvalgte miljø i Finnmark. Testansvarlig ved campus Alta.

Olympiatoppen Sør

Andreas Mathingsdal Pedersen
Andreas Mathingsdal Pedersen
Testansvarlig og fagkonsulent utholdenhet
Test- og laboratorietjenester

Utdanning/erfaring: Mastergrad idrettsvitenskap (2017) ved Universitet i Agder med spesialisering innen utholdenhetstrening. Tidligere aktiv svømmer med deltakelse i flere NM finaler for senior. Nå aktiv triathlonutøver med sølv i NM sprint Elite (2015), Norgesmester i akvatlon (2019) og deltakelse i blant annet Europacup og Nordisk mesterskap for Elite.

Ansvarsområder: Test- og laboratorietjenester og utholdenhetstrening.

Sondre Skarli
Sondre Skarli
Ansvarlig fagkonsulent utholdenhet
Utholdenhet

Ansvarlig Olympiatoppen Sør: Utholdenhet

Utdanning/Erfaring: Mastergrad i idrettsvitenskap ved Universitet i Agder. Ansatt i Norges skøyteforbund fra 2009 – 2018. Landslagssjef 2014 - 2018, assistenttrener elitelag 2012 - 2014, trener junior og U-23 utøvere 2009 - 2012. Har også hatt treneransvar og fulgt opp landslagsutøvere fra flere andre nasjoner. Har vært tilknyttet Kompetansesenteret for idrett i Agder (KIA) og Olympiatoppen Sør i flere år.

Ansvarsområder: Utholdenhetstrening, treningsplanlegging, treningsdagbok, intensitetsskala, prestasjonsutvikling og talentutvikling.

(Ansatt 50 %)

Matt Spencer
Matt Spencer
Fagkonsulent utholdenhet
Utholdenhet

Utdanning/erfaring: Doktorgrad (PhD) i idrettsfysiologi ved The University of Western Australia.

Utdanning/erfaring: Nåværende professor på Universitetet i Agder (UiA), Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Tidligere førsteamanuensis på Norges idrettshøgskole (NIH) med roller inkludert: veiledning av doktorgrads- og masterstudenter, koordinering av ulike emner og leder av applied sports laboratorium (2011-2018). Jobbet i 10 år som idrettsfysiolog for det australske sportsinstituttet innen forskjellige idretter før han flyttet til Norge. Forskningsområder inkluderer: Idrettsfysiologi, ballspill, repetert sprint, utholdenhet, tilpasning til trening, treningslære, muskelfysiologi og prestasjonsutvikling.

Ansvarsområde: Utholdenhetstrening

(Engasjert på timeavtale)

Olympiatoppen Vest

Morten Ivarsen
Morten Ivarsen
Test- og treningsansvarlig
Olympiatoppen Vest

Utdanning/erfaring: Hovedfag i Historie, bachelor i systemvitenskap. Landslagssjef i padling, elitertrenerkurs i padling, VM medaljer padling


Ansvarsområde: Talentutvikling, test/utholdenhet