I-skala.jpeg

Olympiatoppens Intensitetsskala-prosjekt

Olympiatoppen har gjennomført et omfattende arbeid for å oppdatere intensitetsskalaen, som har vært et viktig verktøy i norsk toppidrett over mange år.

Prosjektet har derimot ikke bare omhandlet oppdateringer av intensitetsskalaen i seg selv. Det er også blitt utarbeidet en fyldigere beskrivelse som inneholder informasjon om planlegging av økter basert på intensitet og total treningsbelastning, økteksempler, forskjeller og likheter i fysiologisk stimuli mellom de ulike intensitetssonene, og mer.