Olympiatoppens intensitetsskala
Olympiatoppens intensitetsskala

Olympiatoppens intensitetsskala

Olympiatoppen har gjennomført et omfattende arbeid for å oppdatere intensitetsskalaen, som har vært et viktig verktøy i norsk toppidrett over mange år.

I denne anledning har vi en egen nettside som vil kontinuerlig oppdateres med informasjon.

Se Olympiatoppens intensitetsskala her