Oppdrag og arbeidsmåte

Hovedfokuset til avdelingen for utholdenhet er veiledning og utvikling av landslagstrenere og landslagsutøvere i utholdenhetsidrettene. Avdelingen skal ha den fremste kompetansen innen utholdenhetstrening.

Testing av utholdenhet er et grunnleggende oppdrag for avdelingen. Testresultatene åpner opp for analyse og evaluering av treningsarbeidet, og danner grunnlag for videre veiledning og oppfølging av både trenere og utøvere.

Avdelingen arbeider strategisk med praktisk anvendbar forskning og utviklingsprosjekter, med det formål å heve kompetansen innen eliteidrett. I tillegg til dette utvikles og formidles det også fagstoff angående utholdenhetstrening og utholdenhetsprestasjon.

Videre har avdelingen for utholdenhet ansvar for å videreutvikle Olympiatoppens treningsdagbok, som brukes som et sentralt verktøy i arbeidet med å analysere og evaluere treningsarbeidet til utøvere i alle idretter Olympiatoppen er involvert i.