Fagansatte

Olympiatoppen

Felix Breitschädel
Felix Breitschädel
Fagansvarlig
Utstyr og teknologi

Utdanning: Mastergrad i Sports Equipment Technology fra FH Technikum Wien og Ph.D fra NTNU
Erfaring:  Involvert i diverse teknologiprosjekter ved OLT siden 2007, nå også vitenskapelig fagperson i Ski 2022. Jobber også på Senter for Idrettsanlegg og Teknologi ved NTNU Trondheim. Aktiv orienteringsløper, tidligere medlem av Østerrikes landslag, trenerutdanning orientering.
Ansvarsområder: FoU innen idrettsteknologi rettet mot prioriterte idretter ved OLT. Veiledning av studenter og kontakt med universiteter og høyskoler i prosjekter knyttet mot idrettsteknologi

Fredrik Mentzoni
Fredrik Mentzoni
Fagkonsulent
Utstyr og teknologi

Utdanning: Ph.d. og sivilingeniør fra NTNU
Bakgrunn: Tidligere arbeidet i DNV GL. Jobbet i Olympiatoppen siden januar 2020
Ansvarsområde: Videreutvikle fagområdet teknologi og utstyr i Olympiatoppen; bistå trenere og fagpersoner med implementering av idrettsteknologi i prioriterte idretter, bygge opp og implementere ny teknologi ved treningssenteret, og samarbeide med relevante universitet, høyskoler og forskningsmiljø

Ola Elfmark
Ola Elfmark
Prosjektleder Aero2026
Teknologi og utstyr

Utdanning: Lektor i matematikk og fysikk med mastergrad samt Ph.D fra NTNU.
Erfaring: Arbeidet med sports aerodynamikk siden 2017. Prosjektleder for Aero2022 i perioden 2018-2022. Har tidligere også jobbet for Senter for Idrettsanlegg og teknologi ved NTNU Trondheim og har nå en 50% stilling som PostDoc ved Senter for Toppidrettsforskning (SenTIF) ved NTNU Trondheim.
Ansvarsområder: Prosjektleder for forskningsprosjektet Aero2026. Leder og koordinerer all aerodynamisk forskning i idretter som har dette som prioritert område.

Håvard Skorstad
Håvard Skorstad
Prosjektkonsulent
Teknologi og utstyr

Utdannelse: Mellomfag, litteraturvitenskap UiO. Tidligere utøver på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.

Erfaring: Har vært en del av Olympiatoppens glidprosjekt siden 2009 og jobbet spesielt tett med landslagene i langrenn, skiskyting og kombinert i verdenscup og mesterskap.

Ansvarsområde: Er sentral i FoU-arbeidet i prosjektet Ski 2026 og bidrar med kompetanse spesielt innen utvikling av slip og måling av skiegenskaper.