Fagansatte

Olympiatoppen

Felix Breitschädel
Felix Breitschädel
Fagansvarlig
Utstyr og teknologi

Utdanning: Mastergrad i Sports Equipment Technology fra FH Technikum Wien og Ph.D fra NTNU

Erfaring:  Involvert i diverse teknologiprosjekter ved OLT siden 2007, nå også vitenskapelig fagperson i Ski 2022. Jobber også på Senter for Idrettsanlegg og Teknologi ved NTNU Trondheim. Aktiv orienteringsløper, tidligere medlem av Østerrikes landslag, trenerutdanning orientering.

Ansvarsområder: FoU innen idrettsteknologi rettet mot prioriterte idretter ved OLT. Veiledning av studenter og kontakt med universiteter og høyskoler i prosjekter knyttet mot idrettsteknologi

Fredrik Mentzoni
Fredrik Mentzoni
Fagkonsulent
Utstyr og teknologi

Utdanning: Ph.d. og sivilingeniør fra NTNU

Bakgrunn: Tidligere arbeidet i DNV GL. Jobbet i Olympiatoppen siden januar 2020

Ansvarsområde: Videreutvikle fagområdet teknologi og utstyr i Olympiatoppen; bistå trenere og fagpersoner med implementering av idrettsteknologi i prioriterte idretter, bygge opp og implementere ny teknologi ved treningssenteret, og samarbeide med relevante universitet, høyskoler og forskningsmiljø