Olympiatoppens utøverstipend – Lagspillidretter

Søknadsfrist for vinteridretter er 20. april. Neste søknadsfrist for sommeridretter er 20. november.

Trykk her for å gå direkte til søknadsskjema (ekstern side)

I denne gruppen inngår: Bandy, basketball, curling, fotball, håndball, ishockey, rugby, sandvolleyball, vannpolo, volleyball.

Stipendmidler fra Olympiatoppen tildeles etter en totalvurdering av laget med utgangspunkt i oppnådde idrettslige resultater forutsatt at

 1. laget oppfyller vilkårene fastsatt i kriteriene nedenfor,
 2. Utøveren undertegner på en stipendutøveravtale, hvor det fremgår at utøveren blant annet er innforstått med at det er en forutsetning for tildeling av stipendmidlene at utøveren opptrer i tråd med NIFs formål, virksomhet eller kjerneverdier, og ikke har brukt eller vil bruke doping.
 3. Utøveren rapporterer og undertegner på rapportering for bruk av kosttilskudd

Kriterier

Resultater som normalt utløser tilbud om A-stipend for lag:

 • Medalje i olympiske leker (OL) eller Paralympics (PL)

Resultater som etter nærmere vurdering kan gi A-stipend:

 • Toppresultater i OL, PL, VM og i spesielle tilfeller EM

B-stipend for lag kan tildeles lag som presterer nært opp til kravene for A-stipend. Stipendet kan tildeles lag som har hatt A-stipend.

Søknadsprosedyre

Landslagstreneren/ sportssjefen i det enkelte særforbund fyller ut søknadsskjemaet for sin gren og sender dette til Olympiatoppen innen følgende frister:

 • For vinteridretter: 20. april
 • For sommeridretter: 20. november

Stipendet tildeles for ett år av gangen.

Ved uttak til stipend gis en støtte til hele lagenheten. Beløpets størrelse defineres for den enkelte lagspillidrett.
Midlene skal fortrinnsvis brukes til stipender for utøvere som utgjør stammen i laget. Særforbundenes bruk av midlene til lagstipend skal avklares med OLT-coach.

Tjenester ved Olympiatoppens treningssenter

Tjenester ved Olympiatoppens treningssenter

 • Gratis trening ved senteret
 • En personlig kvote til testing, faglig støtte og helsetjenester
 • En personlig kvote lunsjbilletter (Gjelder A-stipend)
 • Et kornmåltid hver dag
 • Sportsprodukter under/etter trening
 • Mulighet for massasje

Utbetaling

Stipendet blir utbetalt når utøvernes stipendutøveravtale og skjema for rapportering om bruk av kosttilskudd er underskrevet og levert til Olympiatoppens kontaktperson. Frist for innlevering av disse skjemaene er en – 1 - måned etter at tildelingsbrev om stipend er sendt ut. For sommeridrettene utbetales stipendet i sin helhet når alle skjemaer er inne, mens for vinteridrettene deles utbetalingen i første halvpart når skjemaene er sendt inn og andre halvparten blir utbetalt i januar.

 

Kontaktperson Olympiatoppen

Ester Stølen Sætre
Ester Stølen Sætre
Administrasjonskonsulent


Trykk her for å gå direkte til søknadsskjema (ekstern side)

Ester Stølen Sætre
Ester Stølen Sætre
Administrasjonskonsulent