Søknad om prosjektstøtte

Støtten gis til tiltak som skal optimalisere toppidrettsatsingen. Søknadsfrist er 20. november.


Klikk her for å gå til det elektroniske søknadsskjemaet for å søke prosjektstøtte.

I dette ligger det at støtte kan oppnås til tiltak som direkte eller indirekte påvirker utøvernes muligheter til prestasjonsforbedring - på kort eller lang sikt. Dette hindrer ikke at støtte også kan gis til støtteapparat, dog ikke det støtteapparat som til daglig er etablert rundt utøverne. Det kan imidlertid være teknisk personell, helsepersonell eller annen fagekspertise.

Støtten skal ikke gå inn i det enkelte lags daglige drift, men være klart definert og begrenset i tid og omfang.

OLYMPIATOPPEN vil prioritere sine satsningsområder ut i fra gjeldende Handlingsplan.

Støtten behandles i Styringsgruppemøte og det skal inngås en gjensidig, forpliktende avtale mellom Olympiatoppen og det enkelte særforbund, hvor prosjektet beskrives og partenes bidrag fremgår.

KRITERIER

  1. Forbundet må ha en definert toppidrettssatsing, og ha dekket en nærmere avtalt del av det
    nødvendige støtteapparatet og tiltak av egne inntekter.
  2. Gruppen/laget må være godt organisert og ha klare ansvarsfordelinger i støtteapparatet.
  3. Støtten skal brukes til tiltak som er høyt prioritert (utviklingsområder) og definert som et
    suksesskriterium.
  4. Treneren eller sportssjefen er prosjektansvarlig fra særforbundets side.

6.1 SØKNADSPROSEDYRE

Søknadsfrist for prosjektstøtte er 20. november.

Søknad sendes på eget skjema sammen med andre søknader for «høstrunden». Støtten gjelder for det påfølgende kalenderår. Siden det skal inngås en gjensidig forpliktende avtale med OLYMPIATOPPEN, er det uhensiktsmessig å sette en bestemt dato for når søknadsbehandlingen skal være avsluttet.

6.2 BELØPSSTØRRELSE

Det er ikke fastlagt noen bestemt størrelse på støtten.

6.3 UTBETALING

Avtales for hvert enkelt prosjekt.

6.4 TILDELINGSBREV

Tildelingsbrevet sendes det enkelte særforbund. Det vil også være tilgjengelig ved henvendelse til ingrid.bahr@olympiatoppen.no

ANSVARSPERSON OLYMPIATOPPEN:

Tore Øvrebø

Klikk her for å gå til det elektroniske søknadsskjemaet for å søke prosjektstøtte.