Utøverkomiteen

Formålet til utøverkomitéen er å representere interessene og synspunktene til eliteutøvere som driver idrett organisert av idrettslag og særforbund i NIF. 

Dette inkluderer utfordringer utøverne møter på tre områder: Som idrettsutøvere, ved siden av idretten og etter idrettskarrieren.

Utøverkomitéen består av:

  • Astrid Uhrenholdt Jacobsen (leder)
  • Øyvind Watterdal (nestleder)
  • Andrine Benjaminsen
  • Anna Margrete Sletsjøe
  • Birgit Skarstein
  • Eldar Rønning
  • Lena Schrøder
  • Morten Minde
  • Stian Skjerahaug
  • Thea Therese Vingmark Næss

Kontakt utøverkomitéen

Leder: Astrid Uhrenholdt Jacobsen 
Telefon: 486 05 565

E-post: utoverkomiteen@gmail.com

https://www.facebook.com/Utoverkomiteen