Hva er oppskriften på god prestasjonskultur?

29. aug 2023 Tore Øvrebø, toppidrettssjef

Norsk toppidrett leverer prestasjoner i verdensklasse, og en rekke norske bedrifter er verdensledende innenfor sine områder. Hva er oppskriften?

Det eneste varige konkurransefortrinnet er en kultur for kontinuerlig utvikling og prestasjon. Det gjelder for enkeltindivider, bedrifter, i akademia, kunsten, toppidretten og for land og nasjoner. 

Den viktigste innsatsfaktoren for å utvikle en nasjonal prestasjonskultur er menneskelig kapital. De største barrierene er alenegang, et tungrodd byråkrati og svake rammebetingelser.  

En nasjonal prestasjonskultur skapes av mennesker med sine drømmer, ideer og mål, kompetanse, pågangsmot og utholdenhet til å gjennomføre, utvikle og dele. 

Vi har en rekke eksempler på toppidrettsutøvere og innovasjonsbedrifter i Norge som har brutt barrierer og oppnådd oppsiktsvekkende resultater. Disse viser vei, inspirerer og får med seg andre aktører og miljøer som blir en del av en felles prestasjonskultur. Et felles verdigrunnlag må ligge til grunn for all nytenkning og utvikling.   

De som presterer best i verden er også de som ser muligheter, og ikke begrensninger, i et stadig mer omskiftelig landskap preget av en ustabil verdensøkonomi, klimautfordringer, internasjonal rivalisering og tiltagende isolasjon mellom land og regioner. De globale utfordringene vi står ovenfor kan påvirke vår nasjonale prestasjonskultur negativt, men gjennom omstillingsevne kan slike geopolitiske utfordringer utnyttes til vår fordel.  

Kriser kan gi oss et konkurransefortrinn 

Norske toppidrettsutøvere leverte tidenes resultater under lekene i Tokyo 2020 og i Beijing 2022 – det  til tross for en global pandemi. Tilsvarende så vi en stor vilje og evne til nytenkning fra konkurranseutsatt industri i samme periode.  

De geopolitiske utfordringene må ikke bli en bremsekloss for utvikling av vår nasjonale prestasjonskultur. Tvert imot, vi må tørre å satse når vi alle kjenner på at det går litt trått. De globale utfordringene påvirker oss alle. Men det er avgjørende viktig å forstå at ingenting er evigvarende. Det har historien vist oss tidligere.   

Vi mennesker skal både skape og leve i og med framtidens utfordringer og løsninger i århundrer framover.  Norge har behov for alle våre menneskelige ressurser dersom vi skal lykkes med å skape en god framtid. Noen må gå foran, noen må følge opp, noen må henge med og noen må rydde opp. 

Samspill, deling og læring er driverne for en nasjonal prestasjonskultur 

Hva kan vi i Norge gjøre for å skape og møte denne framtiden? Det begynner med å anerkjenne at vi må videreutvikle vårt viktigste konkurransefortrinn, den nasjonale prestasjonskulturen.  

Vi i norsk toppidrett har lenge visst at vi kan og må dele og lære på tvers av idrettene og de mange relevante fagfelt for å kunne konkurrere på høyeste nivå internasjonalt i verdenscup, EM, VM, OL og Paralympics. Derfor ble Olympiatoppen etablert allerede på 80-tallet som en arena for samspill og utvikling av en felles prestasjonskultur basert på verdiene glede, helse, ærlighet og fellesskap. Disse verdiene er ikke tomme ord for oss. De er viktige påminnelser som gir føringer i alle våre vurderinger og valg.  På Olympiatoppen møtes utøvere, trenere, sportssjefer, fagfolk fra mange fagfelt og forskjellige miljøer for deling og meningsbryting. Alle vil bli best og vet at veien dit blir mer sannsynlig og hyggeligere gjennom samarbeid og deling. Vi kjenner også betydningen av høyeste kvalitet på det daglige arbeidet og viktigheten av å utvikle gode, trygge relasjoner i prestasjonsgruppene. 

I 2011 etablerte Olympiatoppen en arena for deling, læring og utvikling sammen med høyt presterende mennesker, miljøer og organisasjoner i andre samfunnssektorer. Den møteplassen kaller vi Prestasjonskonferansen. Denne fortsetter vi å utvikle kontinuerlig fordi vi ser de store, positive ringvirkningene denne sampillsarenaen har for deltakerne. Norsk idretts bidrag til nasjonal prestasjonskultur påpekes i den gjeldende idrettsmeldingen fra Stortinget.  

Under Arendalsuka inviterer vi til en samtale om betydningen av nasjonal prestasjonskultur og hvordan vi kan videreutvikle samspillet mellom toppidretten og næringslivet. Vi har fått med oss representanter fra høyt presterende miljøer, sentrale eksportbedrifter og norsk idrett for å belyse dette fra flere perspektiver. 

Vi i norsk toppidrett og Olympiatoppen ønsker å fortsette å være et nav og et symbol for utviklingen av en nasjonal prestasjonskultur fordi vi vet at vi vil lære av det og bli bedre, samtidig som det er et vesentlig bidrag til utviklingen av Norges framtid. Det forplikter og inspirerer.