Lær av Breivik-stilen!

4. feb 2009 Liv Birgitte Hemmestad - Stipendiat Norges idrettshøgskole, fagansvarlig toppidrettscoaching i Olympiatoppen

TRENERSUKSESS. Marit Breivik har, som kjerringa mot strømmen, stått for en inkluderende og pedagogisk lederstil i en mannsdominert toppidrettsverden.

Vi er i en verden der prestasjonslogikken i stor grad har vært tuftet på andre prinsipper enn likeverdige relasjoner og helhet. Kun en modig, viljesterk og meget prestasjonsorientert person kan klare å utfordre denne. Breiviks lederstil er annerledes enn mange andres lederstil.

Den kunnskapen som besittes hos medtrener, støtteapparat og i spillergruppen er synliggjort gjennom det Marit Breivik definerer som «team som metode». Dette er en sentral del av praksisen. En helhetlig tenkning ivaretas ved å involvere og få større innsikt i spillernes egne opplevelser. Dette øker mulighetene for å finne gode løsninger både på og utenfor banen.

Denne type praksis står i sterk kontrast til den tradisjonelle toppidrettspraksisen. I denne har treneren blitt sett på som eksperten som besitter en fasit som utøverne skal tilegne seg. Det har vært stort fokus på fysisk form og teknisk kunnskap; teknikker og systemer som terpes. Gjentatte ganger har Marit Breivik forklart hvorfor det er viktig å involvere spillerne.

Når Marit Breivik snakker om «en kamp om gangen» og viktigheten av «å være i nuet» er det ikke bare retorikk. De fleste har forstått at Marit Breivik er ekstremt prestasjonsorientert. Uten den egenskapen vinner du ikke 13 medaljer i store mesterskap. Hun er også ekstremt læringsorientert og en varm person.