image55202.jpeg

OL-fjæra som ble til fem astmatiske høns

23. mar 2018 Olympiatoppen

Olympiatoppen svarer på NRKs spekulative journalistikk knyttet til hvilke medisiner Norge hadde med i beredskap til OL og Paralympics.

NRK har, gang etter gang, før og under OL, skapt inntrykk av at Norge hadde med seg en urimelig mengde astmamedisiner til OL. Olympiatoppen har fått flere henvendelser fra lesere og seere som sitter igjen med et inntrykk av at forholdet er 6000 (Norge) mot 10 (Sverige og Finland). Dette er selvsagt ikke riktig. Den reelle sammenligningen, basert på NRKs faktainnhenting om antall inhalatorer med Ventoline, skulle ha vært: Norge: 12, Tyskland: 30, Sverige: 10, Finland: 10. Av disse har vi under OL-perioden brukt to, én til en utøver, én til en person i støtteapparatet.Vi tar med oss hjem 99% av beredskapslageret.

NRK har gjennom sin spekulative vinkling i denne saken gitt Olympiatoppen og den norske OL-troppen en omdømmeutfordring nasjonalt og internasjonalt. Gjennom villedende sammenligninger med andre nasjoner, og en konsekvent videreføring av følgefeil i oppfølgingssaker, har NRK skapt et feilaktig inntrykk av Olympiatoppens forhold til medisinering ved astma og øvrige luftveislidelser. NRKs tendensiøse budskap er spredt over hele verden, uten at det har vært mulig for Olympiatoppen å imøtegå eller rette opp det etterlatte inntrykket av NRKs vinklinger.

Olympiatoppen, som ansvarlig for den norske OL-troppen, har, som eneste nasjon (oss bekjent) under lekene i PyeongChang, valgt å gi innsyn i alt vi er spurt om. Vi har på forespørsel latt mediene få se våre fraktlister med oversikt over alt fra vaffelrøre til tredemøller, vi har offentliggjort detaljerte OL-budsjetter, og vi har gitt ut listen over beredskapsmedisiner vi brakte med til OL og Paralympics. Åpenhet kan være bra, for å vise omverdenen at vi ikke har noe å skjule, og for å dokumentere at vi har en ryddig praksis. Men åpenhet kan også misbrukes av mediene, slik NRK har gjort i denne sammenhengen.

Det er forskjell på beredskap og bruk. Olympiatoppen har hele tiden fremholdt at medisinene vi sendte til OL og Paralympics er beredskapsmedisiner til en tropp på 280 utøvere og ledere. Medisinene er naturligvis deklarert og forhåndsgodkjent av Statens legemiddelverk og IOC. Alt vi gjør tåler dagens lys.

Johaugsaken har lært oss at vi ikke kan ta sjansen på å kjøpe medisiner i utlandet, derfor tar vi med eget beredskapslager av medisiner, en «just-in-case suitcase». Anskaffelse av legemidler i utlandet er også pekt på som en høyrisikosituasjon av ekspertutvalget Olympiatoppen oppnevnte for å kvalitetssikre rutinene for forskrivning av legemidler i toppidretten. Denne tryggheten skylder vi å gi utøverne. I forrige OL opplevde vi at apoteket i deltakerlandsbyen i Rio de Janeiro gikk tom for aktuelle medisiner.

NRK har begitt seg inn i et komplekst tema: Legemidler mot astma og andre luftveislidelser. Men det måtte de vite. Både lesere, seere og ikke minst norske utøvere må kunne kreve at journalistene setter seg ordentlig inn i et så krevende fagfelt før de retter sterke insinuasjoner om urent trav mot norske utøvere og det norske helseteamet under OL. Her har de gått seg vill. Vi får håpe det ikke er mot bedre vitende.

I titler og introduksjoner velger NRK konsekvent å presentere antall doser av medisintyper på spray. Det ser unektelig mer voldsomt ut når 43 inhalatorer, som hver er beregnet til én person, og inneholder 120-200 doser, av NRK adderes opp til å bli 6000 doser totalt.

På samme måte som epler og bananer bør telles hver for seg, finnes det flere ulike legemidler mot astma og andre luftveislidelser. De vanligste midlene til bruk gjennom inhalasjon er saltvann, beta2-agonister (hvorav den vanligste er salbutamol, i salg som Ventoline og Airomir), ipratropiumbromid (best kjent som Atrovent) og ulike former for kortisonspray. Av disse er det kun beta2-agonister hvor der er restriksjoner på bruk. NRK sammenligner med Sveriges og Finlands 10 inhalatorer av Ventoline (salbutamol). Norge hadde med 6 slike inhalatorer. I tillegg hadde vi 6 enheter Airomir, som inneholder det samme virkestoffet. Hva Sverige, Finland og Tyskland har med av øvrige medisiner, fremkommer ikke av NRKs saker, men våre 6 Ventoline- og 6 Airomir-sprayer ble fordelt med én av hver til hver av de fire leirene hvor vi hadde lege og utøvere boende under OL. Da hadde vi to av hver i reserve. Dette mener vi er et høyst rimelig beredskapslager.

Det mest oppsiktsvekkende er at NRK aksepterer at andre nasjoner ikke gir fullt innsyn i sine medisinlister. Sammenlignende nasjoner ga kun selektiv informasjon om ett enkelt preparat (Ventoline), og dette dannet grunnlag for alle sammenligninger i NRKs journalistikk. Inngangen til NRKs sak er: «Norge har sendt flere ganger mer astmamedisin til OL-byen enn både Sverige og Finland». Hvordan kunne NRK benytte dette som ingress i en sak der sammenligningsgrunnlaget helt åpenbart er feilaktig? Basert på NRKs faktainnhenting om antall Ventoline-inhalatorer, skulle den reelle sammenlikningen ha vært: Norge: 12, Tyskland: 30, Sverige: 10, Finland: 10.

Det fremstår for oss uforståelig at vi som praktiserer fullt innsyn og åpenhet, og deler all informasjon om våre beredskapsmedisiner, blir sammenlignet med nasjoner som ikke gir samme innsyn. Vår kjennskap til andre nasjoners praksis og beredskapslager for medisiner tilsier at NRK her har bommet grovt og plasserer Norge i galgen på fullstendig feilaktig sammenligningsgrunnlag.

I etterkant av Johnsrud Sundby-saken ble det nedsatt et internasjonalt ekspertutvalg som vurderte medisinsk praksis, diagnostisering og håndtering av luftveislidelser og astma blant norske toppidrettsutøvere. Dette nevner også NRK i sin sak, hvor det altså påpekes at utvalget frikjente måten utøvere i Norge medisineres på (faktisk ble det i rapporten påpekt at FLERE burde ha blitt medisinert med beta 2-agonister). Til tross for at Norge, som eneste nasjon, har fått et internasjonalt kvalitetsstempel på håndteringen av utøveres luftveis- og astmalidelser, benytter NRK vår åpenhet til å etterlate det motsatt inntrykket av det den internasjonale rapporten fastslår.

Under OL har Olympiatoppens medisinske personell behandlet utøvere, ledere, deltakere i ulike reisegrupper og representanter for mediene. Én utøver og én i støtteapparatet, begge med tidligere stilt astmadiagnose, har fått hver sin Ventoline-spray av Olympiatoppens medbrakte medisiner. Totalt er det benyttet om lag 1% av medisinene i beredskapslageret under OL. Alt som er ubenyttet tas med hjem til Norge etter Paralympics. Det er ikke søkt om TUE (medisinsk fritak) for noen utøvere fra Norge under OL. Det er heller ingen utøvere som har fått kortisoninjeksjoner, et tema det også har vært mediespekulasjoner om under OL.

NRK jobbet med denne saken i 14 dager før den ble offentliggjort. På tross av det, kan vi ikke se at de har klart å finne én eneste reelt kritisk røst til det medisinske beredskapslageret Norge hadde med til PyeongChang i saken som ble distribuert. Likevel velger NRK på spekulativt vis å kjøre frem sin vinkling om at Olympiatoppen har med «6000 doser astmamedisin». Som stemmer «mot» den norske OL-troppens medisinoversikt, velger NRK å benytte representanter for nasjoner som IKKE var villige til å gi innsyn i sine medisinlister. Lege Thor-Øistein Endsjø sier at «den norske medisinlisten er helt uproblematisk». Heller ikke professor i medisinsk etikk, Reidun Førde, som deltok i det internasjonale astmautvalget, hadde noen innvendinger da hun deltok i NRKs Debatten.

Olympiatoppen har brukt betydelige ressurser både hjemme og i PyeongChang for å forsøke å rette opp det feilaktige inntrykket skapt av NRK. Vi merket oss også en heftig iver i NRKs rekker etter å diskutere egen sak og vinkling. På to ulike dager ble vår sjeflege, Roald Bahr, kontaktet av Dagsnytt 18 for å debattere temaet. Bahr sa seg villig til å stille begge gangene, men NRK fant ingen motdebattant, så Bahr ble avbestilt begge gangene, og fikk aldri formidlet Olympiatoppens budskap. Fant ikke NRK noen relevante fagpersoner som var kritiske nok? Bahr foreslo at de aktuelle journalistene i NRK-sporten kunne stille til debatt. Svaret fra Dagsnytt 18 var: «… Vi har ikke lyktes i å få på plass nok deltakere til sendingen i dag, så da må vi avlyse denne diskusjonen om astma i dag…».

Bahr fikk heller ikke lagt frem Olympiatoppens syn på NRKs Debatten, hvor han også var villig til å imøtegå NRKs spekulative journalistikk. Bahr var tydelig på at han kunne stille for å debattere de «6000 dosene med astmamedisin», men fikk beskjed om at hovedtemaet skulle være ‘Uppdrag granskning/blodverdier’, og ikke NRKs egen reportasje. Likevel presenterte NRK figurer/visuelle uttrykk med de irrelevante sammenligningene mellom Norge, Sverige og Finland. Et utmerket eksempel på sammenligning av epler og bananer. Vi noterer oss også at saken ble harselert over i ‘Nytt på nytt’.

Olympiatoppen har vært åpne om absolutt alt i forkant av OL, inkludert beredskapslageret av medisiner. Læringen og erfaringen er dessverre brutal etter å ha opplevd hvordan åpenheten er blitt misbrukt av NRK, og hvordan NRKs spekulative vinklinger har blitt spredt over hele verden. Det fremstår helt åpenbart at nasjoner som har valgt lukkethet kommer langt bedre ut av dette, og i en slik grad at de faktisk får være premissleverandører og utgjør kritiske røster mot oss som har vært åpne og gitt fullt innsyn. For ettertiden kommer vi derfor til å være svært tilbakeholdne med slik informasjon til mediene. Vi oppfordrer imidlertid IOC til å etablere rutiner for felles internasjonal åpenhet om medisiner, gjerne gjennom studier eller andre relevante faglige tilnærminger. Vi skal da være de første til å gi innsyn i våre medisinlister, men kun under forutsetning av full åpenhet fra andre nasjoner.

Tore Øvrebø, toppidrettssjef, Olympiatoppen

Roald Bahr, sjeflege, Olympiatoppen

Mona Kjeldsberg, sjeflege for den norske OL-troppen i PyeongChang, Olympiatoppen