Berit Kjøll, Maren Lundby og Abid Raja inne i Olympiahallen
Berit Kjøll, Maren Lundby og Abid Raja inne i Olympiahallen Foto: Kristin Bentdal Larsen

Abid Raja forstår behovet for nytt nasjonalt toppidrettssenter

13. nov 2020 Kristin Bentdal Larsen

Statsråd Abid Raja besøkte nylig Olympiatoppen. Han forstår at det er et behov for nytt nasjonalt toppidrettssenter, og er samtidig bekymret for toppidrettsutøvernes økonomi.

Da Abid Raja besøkte Olympiatoppen fikk han blant annet en gjennomgang av den norske toppidrettsmodellen og planene for nytt nasjonalt toppidrettssenter av toppidrettssjef Tore Øvrebø. Statsråden var tydelig på at Norge trenger moderne fasiliteter, og at han har en plan for å få løftet saken til diskusjon.

– Hva tenker statsråden om behovet for nytt nasjonalt toppidrettssenter og planene som er lagt frem?

– Jeg har veldig stor forståelse for behovet Olympiatoppen skisserer, og opplever at vi har god dialog om hva som er vår – statens – rolle i dette. Nå som det foreligger et konsept for et slikt utvidet toppidrettssenter, så skal vi se på det, og så vil regjeringen vurdere om, og eventuelt hvordan, staten kan bidra til å realisere et slikt senter, sa Abid Raja.

I møtet med statsråden var toppidrettssjef Tore Øvrebø klar på hva Olympiatoppens prioriteringer er:

– Vi skal ivareta den rollen Olympiatoppen har. Vi må ta vare på, og fortsette utviklingen av, samspillet og samarbeidet mellom idrettene, sa toppidrettssjefen.

Les hva toppidrettssjef Tore Øvrebø sa til magasinet Idrett & Anlegg om behovet og planene for nytt nasjonalt toppidrettssenter.

Fremtidens toppidrett

Flere utøvere og trenere har tidligere uttalt at det er et stort behov for et nytt nasjonalt toppidrettssenter, både med tanke på at kapasiteten er sprengt og for å bevare Olympiatoppen som møteplass for toppidretten.

Dobbelt verdensmester på 400 meter hekk, Karsten Warholm, sa blant annet at «Olympiatoppen er allerede bra som sosial møteplass. Det sportslige må stå i sentrum og være tiltrekningskraft. Vi har talentene i mange ulike idretter, og da er det viktig å ha en møteplass der alle kan samles».

Les hva utøvere og trenere tenker om nytt nasjonalt toppidrettssenter.

Etter besøket på Olympiatoppen var Abid Raja tydelig på at han forstår utøvernes ønsker og behov for større og mer moderne treningsfasiliteter.

– Flere utøvere og trenere mener det er et tydelig behov for et nytt nasjonalt toppidrettssenter for å bevare Olympiatoppen som en tverridrettslig og tverrfaglig møteplass. Hva ønsker statsråden å si til utøverne i den forbindelse?

– Olympiatoppen og toppidrettssenteret på Sognsvann er selve kjernen i norsk toppidrett, og at utøverne som holder til her ønsker seg større og mer oppdaterte fasiliteter er lett å forstå. Nettopp derfor ga vi ga tre millioner kroner til forprosjekteringen, som nå foreligger, slik at vi kunne få på plass et skikkelig beslutningsgrunnlag for hvordan dette kan gjøres på en god måte, sa statsråden. 

Idrettspresident Berit Kjøll var også til stede på møtet. Hun sa at hun opplevde planene som nøkterne og godt gjennomarbeidet, og understreket at den økonomiske søknaden for neste fase handler om kvalitetssikring av planene.

Toppidrettsutøveres økonomi

Det var ikke bare nytt nasjonalt toppidrettssenter som sto på agendaen da statsråd Abid Raja besøkte Olympiatoppen. Han ble også særlig engasjert i diskusjonen rundt toppidrettsutøveres økonomiske rammer.

– Så du kan bli verdensmester i seiling, og så tjener du ingenting på det? spurte statsråden.

Dette bekreftet sommeridrettssjef Marit Breivik, og la også til:

– Jeg er imponert over hvor standhaftige de utøverne som ikke har penger faktisk er. Vi har fått et mandat med å ivareta mangfoldet i toppidretten. Dersom vi skal ivareta de som ikke har markedsinntekter, så har vi rett og slett for lite.

Olympiatoppens egne tall viser at situasjonen for mange utøvere er kritisk. Mer enn halvparten av de individuelle stipendutøverne har inntekter under EUs fattigdomsgrense på 221 300 kroner, 61 prosent av sommerutøverne og 49 prosent av vinterutøverne tjener under 250 000 kroner, og nesten én av tre (31 prosent) har en inntekt under 100 000 kroner.

Dette er et tema som Olympiatoppen og NIF jobber med på flere fronter, blant annet via spillemiddelsøknaden, egne markedskonsepter for sommeridretter med begrenset økonomi og gjennom et eget utvalg nedsatt av idrettsstyret. 

– Vi er oppmerksomme på dette, og så skal vi se hva vi får til. Det er viktig å se menneskene bak tallet, sa Raja.