Illustrasjon av planene for nytt nasjonalt toppidrettssenter.
Illustrasjon av planene for nytt nasjonalt toppidrettssenter. Foto: Dyrø og Moen arkitekter

Avslag på byggesøknad om nytt nasjonalt toppidrettssenter

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har avslått søknaden om et nytt nasjonalt toppidrettssenter på Sognsvann.

- Våre planer og ambisjoner om å realisere et fremtidsrettet toppidrettssenter som møter våre behov står fortsatt fast, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Styringsgruppen for prosjektet vil nå gå grundig gjennom begrunnelsen fra Plan - og bygningsetaten i Oslo for å vurdere hvilke tiltak som vil igangsettes fremover.

- Her har vi tre muligheter. Påklage vedtaket, løfte saken politisk eller en kombinasjon av disse tiltakene. En ny plansak oppleves som svært risikofylt, byråkratisk, meget kostbar og med en tidshorisont som er ukjent, minimum 5-7 år.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø påpeker at dette nødvendige prosjektet og løftet for norsk toppidrett har solid støtte både fra regjeringen, Kulturdepartementet, opposisjonen, familie- og kulturkomitéen, i særforbundene og i idrettsstyret.

- Dette er sentrale og viktige aktører som er tydelige på at Norge skal satse på toppidrett. Nå gjelder det å få Oslo kommune med på laget, slik at også de kan bidra til å bygge opp under stolte norske toppidrettsprestasjoner de neste årene, avslutter Øvrebø.