Tore Øvrebø håper den nye parastrategien bidrar til enda bedre samhandling og flere medaljekandidater i Paralympics.
Tore Øvrebø håper den nye parastrategien bidrar til enda bedre samhandling og flere medaljekandidater i Paralympics. Foto: NTB Scanpix

Ny parastrategi for norsk idrett

14. jan 2022 Kristin Bentdal Larsen

For 15 år siden var prosessen med å integrere parautøvere i alle særforbund fullført. Nå lanseres en ny helhetlig parastrategi.

Den nye parastrategien for norsk idrett har ambisjonen «Én idrett – like muligheter», og formålet er at idretten skal tilby like muligheter for alle, og at alle skal oppleve respekt, kompetanse, inkludering og likeverd i møtet med norsk idrett.

For toppidretten betyr dette at målet om å være sammen om de store prestasjonene i én idrett, også skal inkludere paraidretten. Paraidrettens toppidrettsutøvere skal ha likestilte muligheter til å trene og konkurrere med andre toppidrettsutøvere.

– Det har blitt jobbet iherdig på veldig mange områder innenfor paraområdet, og i Olympiatoppen har paraidretten vært sidestilt med arbeidet med landslagene i mange år, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø. – Når vi nå har fått samlet hele idretten i en felles strategi, håper jeg det bidrar til enda bedre samhandling og at vi får flere medaljekandidater i Paralympics fremover.

Stiftelsen VI er med på å understøtte idrettens endringsarbeid, og det er nå opprettet en ny samarbeidsmodell mellom Norges idrettsforbund og stiftelsen VI. Toppidrettssjefen mener at dette samarbeidet vil gi kraft til det videre arbeidet.

Den nye parastrategien er laget for å nå alle parautøvere, som er mennesker med bevegelses-, syns-, hørsels- og/eller utviklingshemming, og den inkluderer totalt syv målområder: breddeidrett, toppidrett, kompetanse, kommunikasjon, anlegg, aktivitetshjelpemidler, tegnspråktolk og ledsagerordninger, samt partnerskap og samarbeidsaktører.

Målene for toppidretten i den nye strategien er:

  1. Idretten skal prioritere og styrke rammebetingelsene for å gi dagens og morgendagens parautøvere forutsigbarhet og langsiktighet, slik at flere kan hevde seg internasjonalt.
  2. Idretten skal utvikle paratoppidretten på samme grunnlag som toppidretten ellers, med målstyring, forventninger og krav.
  3. Idretten skal skape flere arenaer for deling og tilgjengeliggjøring av relevant kompetanse på tvers av paraidrettene.

Om prosessen:

Et viktig premiss for utarbeidelsen av strategien var å sørge for bred involvering av hele organisasjonen for å få et best mulig beslutningsgrunnlag, og å fremme eierskap til den felles innsatsen hele norsk idrett skal legge ned i arbeidet framover. Det er gjennomført individuelle og gruppebaserte intervjuer med over 100 personer som representerer alle organisasjonsledd og relevante utvalg i norsk idrett. Det er sendt ut en åpen spørreundersøkelse som er besvart av over 600 personer, og det er gjennomført innspills- og høringsrunder med særforbund og idrettskretser. Høringsrundene har, sammen med rapporten fra Oslo Economics (2020), pekt på sentrale utfordringer og suksessfaktorer for paraidretten. Dette danner grunnlaget for de strategiske prioriteringene i denne planen.

Se filmen «Én idrett – like muligheter»: