Stillingen som toppidrettssjef i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité er utlyst.
Stillingen som toppidrettssjef i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité er utlyst.

Stillingen som toppidrettssjef er utlyst

25. apr 2022 Pressemelding / NIF

Stillingen som toppidrettssjef i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité er utlyst. Stillingen er en åremålsstilling, og søknadsfristen er 22. mai.

Søk på stillingen

Nåværende åremål som toppidrettssjef løper til 30. september 2022. Stillingen som toppidrettssjef vil fortsatt være en åremålsstilling over fire år med mulighet for forlengelse. 

Tore Øvrebø tiltrådte stillingen som fungerende toppidrettssjef i 2013. I 2014 ble det besluttet at toppidrettssjefen i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité skulle være en åremålsstilling over fire år med mulighet for forlengelse. Begrunnelsen var at en slik tidsavgrensning med jevne mellomrom ville gi organisasjonen tilstrekkelig fleksibilitet og rom for fornyelse.

Øvrebø har innehatt stillingen som toppidrettssjef i begge fireårsperiodene fra 2014. Under toppidrettssjef Tore Øvrebø sin ledelse har norsk toppidrett oppnådd imponerende resultater. De norske toppidrettsprestasjonene har også høstet anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt.

I september 2022 utløper nåværende åremål. Stillingen er besluttet videført som en åremålsstilling og det er derfor naturlig at den nå lyses ut. Målet er å ferdigstille ansettelsesprosessen innen utgangen av juni 2022. Tore Øvrebø er velkommen til å søke på lik linje med andre kandidater.