Lars Magne Ullvang og Tommy Urhaug under fjorårets Neste Steg.
Lars Magne Ullvang og Tommy Urhaug under fjorårets Neste Steg.

Tid for å ta det neste steget?

6. apr 2022 Kristin Bentdal Larsen

Olympiatoppen ønsker å støtte utøvere i overgangen fra toppidrett til sivil karriere, og har etablert programmet Neste Steg sammen med Forsvarets høgskole og Forsvarets veterantjeneste.

Neste Steg ble arrangert for første gang høsten 2019, og programmet jobber for at kompetansen til toppidrettsutøvere og veteraner skal komme til nytte i næringslivet eller organisasjoner når den aktive karrieren er over.

– Toppidrettsutøvere besitter kvaliteter og kompetanse som er verdifullt for både samfunnet og næringslivet. Vi jobber for å utvikle hele mennesket, og derfor er det viktig at det utøvere opplever og lærer seg i løpet av toppidrettskarrieren, blir en positiv kraft videre i livet etter man har sluttet, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Kompetansen som toppidrettsutøvere og elitesoldater besitter kan ikke nødvendigvis dokumenteres med en formell utdanning. Hensikten med Neste steg er at deltakerne skal bli bevisst den overførbare kompetanse fra idretten/forsvaret, samt hvordan de kan kommunisere og formidle denne kompetansen og erfaringen på̊ best mulig måte.

– Alle utøvere skal før eller senere avslutte idrettskarrieren, og de aller fleste skal over i en sivil jobb, sier Tonje Hinze, karriererådgiver ved Olympiatoppen. – Neste Steg er et viktig tiltak for å hjelpe og styrke utøvere i denne overgangen. Vi jobber med å bevisstgjøre utøverne den kompetansen de besitter og hvordan denne kan komme til nytte i en ny karriere.

Økt fokus på hva som venter etter toppidrettskarrieren

Tonje Hinze forteller at Neste Steg er veldig aktuelt for utøvere som har ett til to år igjen av idrettskarrieren, eller for dem som nylig har lagt opp og som ønsker å starte planleggingen av sin neste karriere. I tillegg forteller hun at flere utøvere har blitt mer opptatt av hva de skal gjøre etter at de har lagt toppidrettskarrieren på hylla.

– Vi har sett en utvikling blant toppidrettsutøvere. Flere har blitt opptatt av hva som venter dem etter toppidrettskarrieren, og hvordan de kan bruke erfaringene og kompetansen sin i etterkant, sier Hinze. – Eksempler på den uformelle kompetanse som utøvere besitter er en evne til å jobbe målrettet og strukturert mot fastsatte mål, til stadig å utvikle og forbedre egne prestasjoner, til å prestere under press, til å takle motgang, og ikke minst til å jobbe i team. Dette er ettertraktede egenskaper i næringslivet, og egenskaper som kan hjelpe utøvere å prestere også i en ny jobb.

Freeskikjører Christian Nummedal var én av deltakerne på fjorårets Neste Steg, og ble gjort oppmerksom på programmet etter en samtale med en idrettspsykolog. Nummedal forteller at det har blitt mer fokus på utdanning og karriere i miljøet hans den senere tiden.

– Jeg tenkte mye på hva jeg skulle gjøre etter karrieren da jeg kom hjem til sommeren og var ferdig med sesongen. Jeg følte på en kortsiktighet og at det var skummelt å ikke ha en plan, sier han.

Nummedal var én av seks utøvere som kjempet om fire plasser til OL i Beijing – og han sikret seg til slutt en av disse plassene. Selv om han ikke har lagt opp ennå, synes han det var nyttig å bli mer bevisst på hvilke muligheter som finnes.

– Jeg brukte mye energi på å tenke på hva jeg skal gjøre etter karrieren. Jeg kjente at det tok mye energi bort fra det sportslige, og jeg ønsket mer ro inn mot satsingen mot Beijing, sier han. – Først og fremst meldte jeg meg på Neste Steg for å få en bredere forståelse av hva som er mulig, samt få nye tanker, ideer og inspirasjon. I tillegg er det en fin måte å bygge nettverk og lære å bruke det. Det er mye man kan gjøre, og det finnes veier inn som man ikke nødvendigvis tenker på.

– Greit å forberede seg tidlig

Seiler Helene Næss var også én av fjorårets deltakere på Neste Steg. Ifølge henne har hun ikke tenkt veldig mye på hva hun skal gjøre når hun er ferdig med karrieren – derfor meldte hun seg på Neste Steg.

– Toppidrettskarrieren er veldig altoppslukende, og horisonten har vært veldig langt frem i tid. Nå kjenner jeg at karrieren begynner å nærme seg slutten etter hvert, og det er greit å forberede seg tidlig og utforske hva man kan forvente etter idrettskarrieren, forteller Næss.

I likhet med Nummedal, ønsket Næss også å bli mer bevisst på hvilken kompetanse hun besitter.

– Jeg synes dette er et bra initiativ, og det er gøy å bruke hodet på andre ting. Det er viktig å skjønne hvilken kompetanse man har, hva man har lært gjennom karrieren, knytte kontakter og snakke med andre i samme situasjon, sier hun.

Også bordtennisspiller Tommy Urhaug var deltaker på fjorårets program. Han forteller at han var i en periode der han var usikker på om han skulle satse videre etter Paralympics i Tokyo, og at han ønsket å bli mer bevisst på han kan tilby av kompetanse og erfaringer etter en lang karriere.

– Jeg har ikke tenkt mye på det, men jeg har tenkt litt spesielt etter at jeg fikk familie og barn. Da er det mer forplikter, og jeg ønsker ikke å stå på bar bakke. Man blir ikke rik som bordtennisspiller, og jeg må ha noe klart den dagen jeg legger opp, sier han.

Får tildelt en mentor

I tillegg til dyktige forelesere fra næringslivet og foredrag om overgangen fra toppidrett/Forsvaret til en sivil karriere, får også deltakerne tildelt en mentor fra næringslivet.

– Mentoren er en gratis veileder for deltakerne i ett år og skal være en støtte i overgang til sivil karriere, forklarer karriererådgiver Tonje Hinze. – Det er kun noen få utøvere som har formell kompetanse gjennom fullført høyere utdanning eller annen yrkeserfaring, men alle utøverne besitter uformell kompetanse som er ettertraktet i næringslivet.

Om Neste Steg

Neste steg er et tredagers program som arrangeres to ganger i året og man er kun med på ett program. I 2022 arrangeres vårprogrammet i Oslo 9.-11.mai mens høstprogrammet gjennomføres 26.-28.september. Det er plass til 50 deltakere (25 utøvere + 25 soldater) på hvert program, og utøvere som ønsker å være med kan kontakte Tonje Hinze eller benytte dette påmeldingsskjemaet. Deltakeravgiften er kr 750,- alt materiell, forelesninger og mat inkludert.

 

Programmet byr på kunnskap levert av dyktige forelesere som snakker om samfunnsforholdene, arbeidslivstrender, forretningsutvikling og ledelse. I tillegg har vi foredrag om overgangen fra Forsvar og toppidrett til en ny karriere. Nytt av året er at vi har invitert representanter fra sportsbransjen, sikkerhetsbransjen, vekter, brann og beredskap for å belyse hva som er mulig og hva som kreves for å ditt neste steg. Vi har flere relevante partnere fra næringslivet Deloitte, Grieg Logistics, Equinor Abelia, Simula, NVIO, Thefactory, 657 Oslo, Bookis, CYBR for å nevne noen.

 

Mer informasjon om Neste Steg
Tonje Hinze
Tonje Hinze
Karriererådgiver