Den norske troppen er redusert fra 16 til 14 utøvere etter siste runde med validering av nasjonenes kvoter innen hver idrett.
Den norske troppen er redusert fra 16 til 14 utøvere etter siste runde med validering av nasjonenes kvoter innen hver idrett.

To endringer i den norske troppen til Paralympics

Etter den siste runden med validering av nasjonenes kvoter innen hver idrett til Paralympics i Beijing, er den norske troppen redusert fra 16 til 14 utøvere.

Valideringen av kvoter innen hver idrett er basert på reelle kvalifiseringer og innmeldte utøverplasser. Utøverne som likevel ikke har kvoteplasser, er langrennsløper Trygve Toskedal Larsen og alpinist Magnus Valø Balchen.

For Trygve Toskedal Larsen skyldes dette en feil i kvoteregistreringen for den norske langrennstroppen.

– Ved den siste allokeringsrunden viser det seg at vi har beregnet én utøver for mye på langrennkvoten. Det er mitt ansvar at dette ikke ble avdekket tidligere, og jeg beklager konsekvensene dette får for utøveren, sier Cato Zahl Pedersen, Chef de Mission for den norske troppen. Zahl Pedersen har håndtert saken sammen med sportslig ledelse i Norges Skiforbund etter at tilbakemeldingen kom fra den endelige innmeldingen, såkalt sports entry, i Beijing.

Det andre saken, gjelder alpinist Magnus Valø Balchen. I kraft av sine gode resultater i år, ble det bekreftet at Valø Balchen var kvalifisert til en kvoteplass til Paralympics. Etter uttaket, og under den formelle prosedyren for siste bekreftelse av utøvere, kom det kontrabeskjed fra IPC og arrangøren, om at Magnus Valø Balchen likevel ikke er kvalifisert. Begrunnelsen var at han ikke hadde internasjonal lisens i fjor.

– Dette er en regelhenvisning vi ikke godtar, og saken er påklaget til IPC. Vi avventer en endelig avklaring. Det kan ikke være riktig at utøvere som er gode nok inneværende sesong, ikke får delta i Paralympics fordi de ikke konkurrerte foregående år. Vi gjør det vi kan for å få Magnus til start, sier Zahl Pedersen.