Trenerløftet på studietur til Roma. (Foto: Morten Bråten)
Trenerløftet på studietur til Roma. (Foto: Morten Bråten)

Unge talentfulle trenere, som trener unge talentfulle utøvere

10. okt 2022 Kristin Bentdal Larsen

Olympiatoppen skal i gang med en ny runde av Trenerløftet. Trenere som har deltatt på programmet sier at det har betydd mye for deres utvikling.

– Trenerløftet gir deg en plattform for å lufte tanker, idéer og erfaringer med andre trenere som er i samme rolle eller situasjon som deg selv, sier Morten Kleivdal, landslagstrener i snowboard. – Det å prate med fagfolk på Olympiatoppen eller andre trenere, vil jeg si har gjort overgangen fra rekrutt/paratrener til landslagstrener for elitelaget litt enklere. Det er samme jobb, bare på et høyere nivå.

I 2018 fikk Olympiatoppen ni millioner kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB til det toårige prosjektet Trenerløftet. Prosjektet fikk fornyet tillit i 2021, og har som hovedmål å bidra til kompetanseheving for unge, talentfulle trenere, som trener unge, talentfulle utøvere.

Les mer om påmelding til Trenerløftet her

Frank Heggebø er prosjektleder for Trenerløftet. Han forklarer at det er et samarbeidsprosjekt mellom særforbund og Olympiatoppen sentralt og regionalt. Prosjektet fungerer som utviklingsarena for trenere fra hele landet.

– Erfaringene fra de første kullene i Trenerløftet har vært veldig positive, og vi gleder oss til å fortsatt jobbe tett på praksis med mange av norsk toppidretts mest talentfulle trenere. Vi har som ambisjon å være en viktig samspillspartner for deres utvikling i årene fremover, sier Heggebø.

Trenerløftet har også et mål om å øke mangfoldet blant norske toppidrettstrenere. Målet for trenerløftet er å ha minimum 35 prosent kvinner. I forrige kull var det en andel på 45 prosent kvinnelige deltakere, i tillegg til at det var 42 prosent kvinnelige veiledere i prosjektet.

– Betydd mye for min utvikling

Synne Stangeland er landslagstrener for paraalpint, og hun har deltatt på både Trenerløftet og Trenerløftet 2.

– Trenerløftet har betydd veldig mye for min utvikling de siste årene. Jeg ble «tvunget» til å sette meg mål for min egen utvikling, og gjennom god oppfølging av veileder måtte jeg jobbe målrettet mot disse målene, forteller Stangeland. – Dette skapte en større grad av refleksjon og utvikling enn jeg hadde opplevd tidligere i min trenerkarriere. Jeg satte meg gjerne mål som var utenfor komfortsonen min, og på denne måten kastet jeg meg ut i ting som ikke alltid føltes komfortabelt – det har gjort underverker.

Stangeland forteller at gjennom å jobbe for å utvikle seg selv, og gjennom nye bekjentskaper, føler hun seg nå mye tryggere i rollen som trener.

– Jeg er veldig stolt over å være trener. Når jeg møter nye mennesker som ikke er fra idretten og som ikke kan relatere seg til hva jeg driver med, forteller jeg med stolthet hva jeg gjør, og hva jobben min innebærer. Det føles bra, sier hun. 

Fellesskap blant trenerne

Trenerløftet skal ikke bare bidra til å gjøre den enkelte treneren bedre – det skal også være et samlingssted for trenere på tvers av idretter. Dette bidrar til et styrket fellesskap blant trenerne, samt tverridrettslig erfarings- og kompetanseutveksling.

– Å få være del av en gruppe trenere og mentorer med så stor erfaring fra toppidrett, har vært utrolig lærerikt. Vi har diskutert «caser», oppgaver og problemstillinger i mindre grupper og hatt erfaringsutveksling på de ulike aspektene av treneryrket. Jeg konkluderte fort at mange av oss, uavhengig av idrett, sto i veldig like situasjoner. Gjennom trenerløftet står jeg nå med et større nettverk med likesinnede som jeg kan ta en telefon til i fremtiden hvis jeg trenger sparring, sier Kristoffer Froestad, landslagstrener for ungdomslandslaget i håndball. 

Han får støtte av Synne Stangeland, landslagstrener for paraalpint.

– Før trenerløftet kjente jeg få andre som var trenere på høyt nivå. Jeg kunne føle meg alene i hverdagen, og hadde få jeg kunne diskutere jobbrelaterte ting med, og få relevant sparring. Gjennom trenerløftet har jeg møtt mange flotte engasjerte og inspirerende trenere, og nettverket mitt er blitt betydelig større. 

Får støtte av veiledere

Trenerløftet skal videreutvikle kompetansen til unge, talentfulle trenere som trener unge, talentfulle utøvere. Gjennom 18 måneder får deltakerne støtte av en veileder fra Olympiatoppen, der veiledningen i stor grad vil foregå under trening og konkurranser.

Herman Valø Orheim er landslagstrener for freeski. Han startet på Trenerløftet som junior-/rekruttlandslagstrener, og er nå inne i sin tredje sesong som trener på elitelaget.

– Det jeg har fått aller mest nytte av gjennom prosjektet er to ting: Det første er støtten og inspirasjonen jeg har fått gjennom samtalene med veilederen min. Jeg føler at jeg har fått en «boost» hver gang jeg har snakket med ham gjennom de to-tre årene vi har kjent hverandre. Måten han snakker til meg på, er måten jeg ønsker å snakke til mine utøvere på. Jeg mistenker at han bevisst har brukt positiv feedback til meg, slik at jeg kan kjenne på det, og gjøre det samme med mine utøvere, sier Valø Orheim. – Den andre delen som har vært nyttig, er diskusjoner og samtaler med de andre trenerne. Jeg føler at disse samtalene blir best og mest naturlig når man kjenner de andre trenerne godt.

Valø Orheim forteller videre at prosjektet har gitt ham en ytterligere tilhørighet som trener, og at det har gitt ham motivasjon og læring til å bli enda bedre.

Trenerløftet bygger på systematisk og strukturert veiledning, der veilederne har vært tett på trenerne. De foregående prosjektene har gitt Olympiatoppen mye innsikt i hvordan Trenerløftet kan legge enda bedre til rette for positiv læring og utvikling for treneren.

– Den tette oppfølgingen fra erfarne og kompetente veiledere, er noe av nøkkelen i Trenerløftet, sammen med det gode fellesskapet som trenerne skaper seg imellom. Trenerløftet gir en unik mulighet til kunnskaps- og erfaringsutveksling på tvers av idretter, sier Frank Heggebø, prosjektleder for Trenerløftet.

Kristoffer Froestad forteller at han brukt veilederen aktivt som sparringspartner i jobben som håndballtrener, og han mener det har vært en trygghet å ha en erfaren veileder å lene seg på.

– Jeg har brukt veilederen aktivt til å diskutere ulike utfordringer og problemstillinger jeg har møtt på. Jeg har fått hjelp til å forberede meg til samlinger, internasjonale kamper og turneringer. Veilederen har også gitt meg verktøy som jeg aktivt kan bruke i min idrettshverdag. Det har vært en trygghet og styrke å ha en person med erfaring, til å komme med konstruktive tilbakemeldinger som hjelper meg til å utvikle mine ferdigheter og kompetanse som trener, sier Froestad. 

Søker nye deltakere til Trenerløftet

På grunn av de positive resultatene fra Trenerløftet, fikk Olympiatoppen fornyet tillit i 2021 fra Sparebankstiftelsen DNB, og mottok en ny gave på 15,45 millioner kroner til å fortsette prosjektet med ytterligere tre kull over totalt fire og et halvt år.

Trenere som blir tatt opp i Trenerløftet gis mulighet til å få tildelt et særidrettslig egenutviklingsstipend på 10 000 kr. som skal brukes til å videreutvikle egen kompetanse innen sin idrett.

Olympiatoppens regionale avdelinger gjør det mulig å jobbe med trenere i hele Norge, og treffe dem der de jobber med utøverne. Trenerløftet gjennomføres i alle Olympiatoppens regioner og neste kull starter på nyåret 2023, med søknadsperiode 15. september til 15. oktober 2022.

Er du interessert i å delta på Trenerløftet, se mer informasjon her eller ta kontakt med prosjektleder Frank Heggebø.

 

Les også:

 

Frank Heggebø
Frank Heggebø
Fagkonsulent