summit-plakat_alleidretter_medlogo.jpg

10 forbund nyter godt av SUMMMIT 2024

16. mai 2023 Geir Owe Fredheim

De ti idrettene i SUMMIT 2024 har fått betydelig økonomisk støtte etter at prosjektet ble etablert. Alle er sterkere rustet foran Paris-lekene.

- Tanken med å samle 10 særforbund, som alle er idretter med høy prestasjonskultur og store toppidrettsambisjoner, men som likevel sliter med økonomien var å se på mulighetene til å få til noe sammen. Og det har vi til de grader klart, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Da Summit 2024 så dagens lys, i slutten av september 2022, startet man med blanke ark. 10 idretter sto sammen som ett lag. Målet var å selge seg selv inn gjennom 14 korte episoder som ble lagt ut på hjemmesiden summit2024.no. Prosjektet fikk mye oppmerksomhet både på sosiale medier og blant ulike mediehus.

Forløsningen kom i november
Forløsningen kom da Sparebankstiftelsen DNB valgte å støtte Summit 2024 med 20 millioner kroner over fire år, samtidig som de ga 10 millioner kroner til andre prosjekter på Olympiatoppen. Oppmerksomheten dette bidro til sørget for at også Kongsberg Gruppen og deretter, Det Norske Veritas (DNV), ønsket å være med på laget.

- Vi er svært takknemlige for at Kongsberg Gruppen og Det Norske Veritas er med oss og støtter våre utøvere frem mot lekene i Paris 2024. Uten dem ville ikke satsingen vært like formidabel som den er nå. Gjennom støtten de gir, får særforbundene anledning til å styrke engasjementet med trenere, dra oftere på samlinger og konkurranser slik at de får internasjonal sparring, sier Øvrebø.

Summit 2024 har tidligere overført fem millioner kroner flatt til idrettene, altså 500.000 kroner til hvert forbund, slik at de kan styrke satsingen frem mot Paris. I tillegg skal ytterligere tre millioner kroner fordeles, ut ifra ulike kriterier, til særforbundene i mai som skal styrke medaljemulighetene i Paris neste sommer.

Seiling liker konseptet
Eirik Verås Larsen, sportssjef i Norges Seilforbund, sier Summit 2024 er et godt konsept. - En sponsor får mye større oppmerksomhet og «risiko spredning» ved å satse på flere idretter. De mindre forbundene har ikke råd til å bruke penger på det profesjonelle markedsapparatet som må til over tid, for å klare å hente inn nye samarbeidspartnere, sier Verås Larsen.

Han håper at kompetansen Kongsberg Gruppen har på teknologi også skal komme seilerne til gode.
- Først og fremst har vi fått økonomisk støtte, men vi håper også å kunne bruke ingeniørkompetansen til Kongsberg inn mot noen av våre utstyrsprosjekter, sier Verås Larsen.

- Konkret hva har dere brukt penger på?

- Ny trener, reduksjon av egenandelen til de beste utøvere, mulighet til å gjennomføre 2023 som planlagt selv med en sterkt svekket kronekurs mot euro.

Skytterlandslaget har styrket sin satsing
Sportssjef i Skytterlandslaget, Tor Idar Aune, sier de er glade for Olympiatoppens initiativ for de mindre særforbundene.
- Vi er særforbund med god toppidrettssatsing, men med begrenset økonomi. Vi gleder oss over at gode seriøse samarbeidspartnere kommer inn, og ønsker å bidra til at alle parter får mest mulig ut av dette.
Tor Idar Aune sier også at Norges Skytterforbund har lært mye av Summit 2024.
- Vi lærer mye av et slikt konsept. Vi må innfri til omverden på en annen måte enn vi tidligere har gjort uten sponsorer, og vi kommer tettere på både Olympiatoppen og de andre forbundene. Midler vi mottar brukes til å sikre fortsatt utvikling og trivsel i skytterlandslaget, det er det vi har som fokus i alt vi gjør.

- Hva konkret har dere brukt penger på?

- Midlene vi fikk i januar ga oss muligheten til å reise med noen skyttere til World Cup i Doha og Lima, som vi ikke hadde i budsjettet. Dette forsterker våre utøveres muligheter til å utvikle seg, få konkurransetrening mot verdens beste og skaffe seg erfaring. Med sterk kostnadsøkning generelt og særlig press på reisekostnader, så vil nye midler fra Summit dette året i hovedsak bidra til å sikre planlagt aktivitet med deltagelser i både EM og VM Para, EM og VM i leirdue, samt VM pistol og rifle til høsten, og noe til planlagt treningssamling på OL-arenaen i Frankrike. Kanskje blir det også midler til en ekstra WC-runde i Rio i september, sier Aune.