I ti år har Olympiatoppen hatt utviklingsprogrammet "nextgen" for neste generasjon helsepersonell i toppidretten. På siste samling delte Karsten Warholm og Leif Olav Alnes sine erfaringer. (Foto: Kristin Bentdal Larsen)
I ti år har Olympiatoppen hatt utviklingsprogrammet "nextgen" for neste generasjon helsepersonell i toppidretten. På siste samling delte Karsten Warholm og Leif Olav Alnes sine erfaringer. (Foto: Kristin Bentdal Larsen)

Neste generasjon helsepersonell

18. jan 2023 Kristin Bentdal Larsen

Siden 2012 har Olympiatoppen jobbet med neste generasjon helsepersonell gjennom prosjektet «nextgen». Årets kull består av 13 leger og 15 fysioterapeuter.

– Nextgen er et prosjekt for leger og fysioterapeuter, som vi håper i fremtiden skal jobbe for særforbund og med landslag, sier fysioterapeut ved Olympiatoppen og leder for "nextgen" , Vibeke Røstad Kristiansen. – Det handler om å tenke på alle ledd i toppidrettens fremtid.

I prosjektet «nextgen» jobber Røstad Kristiansen sammen med lege Aasne Fenne Hoksrud og fysioterapeut Bjørn Fossan. De ønsker å gjøre neste generasjons helsepersonell godt rustet til de skal ut i «felten». I Olympiatoppen beskrives «nextgen» som et prosjekt med kompetanseoverføring fra erfarne mentorer, for å kvalifisere yngre fysioterapeuter og leger best mulig til arbeid i toppidretten.

– Vi forsøker å gi dem noe mer enn det som står i læreboken. På samlingene deler ledere og trenere, utøvere og eksperter fra de ulike fagområdene på Olympiatoppen uvurderlig kunnskap og erfaringer, som deltakerne kan ta med seg videre, forklarer Røstad Kristiansen.

Et viktig oppdrag

Olympiatoppens mål er å gjøre de beste bedre, gjøre de beste flere og skape utviklingsmuligheter for morgendagens utøvere. Men det er også et viktig oppdrag å sikre god kompetanseoverføring til morgendagens helsepersonell, som forhåpentligvis skal jobbe med disse utøverne på et senere tidspunkt.

– I «nextgen» har vi deltakere fra hele landet. Det vil si at vi får spredd kompetansen utover i regionene, og får knyttet til oss dyktige leger og fysioterapeuter fra hele Norge. Det er et veldig viktig oppdrag, sier Røstad Kristiansen.

Sterkt faglig program

På kullets siste samling før jul var det duket for et inspirerende faglig program, som inneholdt blant annet et innblikk i toppidrettslivet med Karsten Warholm og Leif Olav Alnes, mediehåndtering for medisinsk personell ved medieansvarlig Halvor Lea i Olympiatoppen, og foredrag fra lege Lars Kolsrud, som tidligere var leder for «nextgen».

Én annen som delte av sin kunnskap, var Arne Jørstad Riise som er leder for fagområdet idrettspsykologi ved Olympiatoppen.

– Vi bidrar til å sette ting i perspektiv, slik at utøverne kan føle trygghet i møtet med det som kommer, sa Jørstad Riise om fagområdet idrettspsykologi.

Den tryggheten som Jørstad Riise nevner, er viktig for alle som jobber med toppidrett – også for neste generasjon helsepersonell.

– Det handler om at utøverne skal føle seg trygge på startstreken, og at de skal være trygge nok til å takle feil. Én ting vi har sett er at de beste takler feilene sine bedre enn de nest beste, sier han.

Idrettspsykologi handler om prestasjonsutvikling, men Jørstad Riise forteller at en del av dette kan også være «livet og kjærligheten». Prestasjoner og utvikling påvirkes også av det hverdagslige og hvordan utøverne generelt sett har det. For å hente ut de små marginene må utøveren ha det bra.

Nettverksbygging

Prosjektet tilbyr verdifull nettverksbygging – ikke bare for deltakerne, men også for Olympiatoppen sentralt og regionalt.

Deltakerne får et større nettverk innenfor idrettsmedisin og de blir en del av en gruppe, som kan bruke hverandre for å diskutere caser og dele kunnskap. De vil også ha mulighet for hospitering og noen får muligheten til å reise på mesterskap i regi av Olympiatoppen. I hvert kull er det over halvparten av deltagerne som nå er engasjert i og jobber for særforbund.

Prosjektet «nextgen» er støttet av IOC Solidarity. Et nytt kull vil ha oppstart i 2024.